www.hozhoni.eu

Úvodní Články Semináře
Konzultace
Ohlasy Doporučuji Kontakt

transformativní seminář v přírodě pro ženy (i těhotné)

ZnovuZrození Ženy v Partnerství

přepis s limbických otisků

16.-19.11. 2017

čtvrtek 18h až neděle 16/17h

Wonder - Full - Life Centrum ČR

ZnovuZrození pravdivosti ženského prožívání přítomnosti, vyjadřování sebe sama, důvěry a bezpečí v životě.

certifikovaná lektorka s dlouholetou praxí: Mgr.art Zuzana Hozhoni"Vztah k přírodě je úzce spjatý se vztahem k matce. 

Jak jsi propojená s přírodou, tak jsi propojená s matkou. 

Jako jsi propojená s matkou, tak jsi propojená se sebou. 

Jak jsi propojená se sebou, tak jsi propojená se životem.

Jak jsi propojená se životem, tak jsi propojená s láskou. 

Jak jsi propojená s láskou, tak jsi propojená s mužem. 

Jak jsi propojená s mužem, tak jsi propojená s otcem. 

Jak jsi propojená s otcem, tak jsi propojená s vesmírnou hojností.

Přijď se podívat na svoje propojení a vyléčit je na semináři."

                                                                                                                Zuzana Hozhoni


Všechny organizační informace včetně ceny a navigaci na místo najdeš v přihlášce.

Maximálně pro 15 žen.

PřihláškaKaždá dospělá žena má kořeny ve své vnitřní holčičce, která chce být milovaná, hýčkaná a svobodná.


ZnovuZrození Ženy je seminář pro ženy, které se chtějí vzdát svých strachů, svých omezení. Pro ženy, které chtějí být skutečně svobodné. Být schopné se řídit sebou, svojí pravdou. Dávat více váhu tomu, co cítí ony samy, než tomu, co říkají ostatní. Je to seminář pro ženy, které trápí jejich vztahy v životě a chtějí to změnit. Vztahy s rodiči, partnery, dětmi, přáteli..., je to seminář pro ženy, které chtějí žít jinak a hledají cestu k trvalé, pozitivní změně.

Je to hlavně seminář pro ženy, které chtějí na sobě pracovat. Ženy, které nečekají, že za ně někdo něco vyřeší, ale chtějí objevit vlastní sílu tvořivosti. 

Skutečná podstata ženy je ve svobodě jejího projevu. Svoboda projevu má sílu tehdy, když vychází z její vnitřní síly, z její autentičnosti a krásy. Z její vlastní pravdy. Každá žena má svoji vlastní pravdu.

Cesta ženy je cesta ženské síly, o kterou se může opřít za každých okolností.

V historii i v současnosti nebyla tato síla podporována, naopak, síla ženy byla obávanou kvalitou. Pro svět je ale velice důležitá a nutná k rozvoji lidstva. Síla ženy byla degradována na plození dětí, na poslušnost vůči manželovi a dalším autoritám. Ženina síla byla znásilněná v zájmu moci a mocenských strategií. Radost ženy byla uvězněná ve službě pro rodinu, pro společnost, pro slabší, pro ty, kteří to údajně potřebují. Štěstí ženy má silné a úzké mantinely určené společností, kam se žena musí vejít se svými touhami, vášněmi, něhou, moudrostí a přirozeností. Jakkoliv by sa ale chtěla přizpůsobit, tak se nevejde, bude vyčnívat. Není možné tuto sílu zkrotit. Není možné napasovat ji do logických šablon a předpisů.

Většina žen nezná samu sebe. Aledokonale zná očekávání, které od ní má její okolí. Ví líp, jaká by měla být, než to, jaká ve skutečnosti je. Většina žen ví, co by měla a neměla dělat, cítit, co musí..., aby vyhověla, ale neví, co chce ona sama.

Tento seminář je pro ženy, které chtějí tento model změnit.


Proč tento model ženy následují?

Protože byly od malička podmiňované pravidly, co se smí a co ne. Začíná to splozením a bytím v matce – prenatální období. Všechny pocity, které matka zažívá, se přenášejí na dítě. V těhotenství je extrémně důležité, aby byla matka respektována, uctívána a hýčkána sama sebou i okolím. Aby byla v bezpečí a dělo sa jen to, co je pro ni příjemné, prospěšné a s čím ona sama souhlasí.

Aby nemusela vynakládat úsilí na ochranu svých hranic, práv, nebo aby prosadila vlastní přání a vůli ...

Porod je dalším velkým a významným milníkem, který určuje, jak se bude dítě a potom z něho vyrostlý dospělý člověk chovat v životě. Jak bude vstupovat do akcí, do vztahů, jak bude začínat a ukončovat svoje aktivity a vztahy. A i to, jaký budou mít jeho vztahy průběh.

Rodina a model rodiny, ve které dítě vyrůstá, se zapisuje do limbického systému a jeho otisku – otisk modelu původní rodiny. Tento otisk hraje velkou roli ve vytváření kvality života

člověka. Dětská, Ženská a Mužská část v nás spolu potřebují komunikovat a navzájem spolupracovat v lásce a respektu tak, aby se všechno v životě dařilo.

Na semináři budete mít možnost podívat se na to, jak to ve vás funguje. Jak si vytváříte problémy nebo štěstí v životě a budete mít možnost změnit své nastavení.


Ženský svět,

 je odlišný od mužského, má jiné zákonitosti, potřeby, dynamiku, citlivost a zákonitosti tvoření. V civilizované společnosti je ženský princip popírán. Většinou ve snaze dostat život lidí co nejvíce pod kontrolu techniky a entit z vnějšku. Co nejvíce vzdálit ženu od prožívání sebe sama, vnímání se, cítění se, plynutí... To je prostředí, kde je téměř nemožné rozvíjet svůj ženský potenciál a žít ho, projevovat ho. 
Proč? 
Protože naráží na struktury sytému, zkostnatělost dogmat a stuchlých obrazů o tom co žena je, má být, jak má konat, mluvit, jak se cítit, oblékat, líčit, usmívat, chodit, vonět, svádět, milovat, rodit a taky umřít... Všechno je podchycené a nalinkované. Stačí se podívat kolem sebe na ulici a je vám jasné jaký módní trend je „in“ ve všem, nejen v oblékání.

Civilizovaný svět s patriarchálním systémem vytváří ikony ženskosti ve všech oblastech života, i v tom esoterickém. Ty pak směřují pozornost davů žen a vytvářejí trendy i ve správném žití, stravě, meditacích, rituálech, prožívání orgasmů... Ženy se řídí patriarchální strukturou hodnot, podřizují se mu a mluví přitom o ženskosti. Je to jen další „nalévárna“, u které se většina žen cítí poníženě, protože se porovnává a chce nebo nechce být taková nebo taková... Hledá něco, co by mohla následovat a to něco nikdy není na 100% přijatelné. Vzniká další vnitřní konflikt a napětí v ženském těle. Vnitřních konfliktů si každá žena nese bezpočet už od početí. Vznikají pokaždé, když vnější svět nerespektuje:

Ženský princip a jeho projevy


Ženský princip není jenom v ženě, ale je v každé bytosti, která existuje. Je to princip uvolnění, vnímání, přijímání, spontánnosti a hlavně je to princip kulatý, oblý a plynoucí. Plynutí je jemná energie, která se lehko zastaví. Plynutí je ženské, a z toho jasně vychází, že podstata bytí je ženská.

Jak se ženská podstata projevuje?

Vnímáním a cítěním toho, co se skutečně děje, kde pulzuje v tuto chvíli skutečný život, kde to plyne, kam životní energie směřuje a teče. Vytvářením situací a vztahů, které jsou pravdivé a inspirující.

Žena potřebuje:

zažívat sebe sama pravdivě v konkrétních situacích

jednat a projevovat se spontánně

vnímat svoje tělo s láskou, bez porovnání se s časopisem, sousedkou atd.

projevovat svoje primární pohnutky, primární city, emoce, stavy svobodně

zpětnou vazbu od okolí, o tom, že je přijímána se vším co k ní patří

přestat se bát patriarchálních pout a šablon, které ženě určují cestu „správné“ ženy

zažívat svou divokost a animalitu v bezpečí

projevovat svou sexualitu, svobodně, bez toho, aby žena byla vnímána jako sexuální objekt

hrát si, radovat se a důvěřovat, že jako žena je na tomto světě v bezpečíSvět ženy je veliké mystérium a jedině žena se ho může plně zhostit a naplnit svůj svět radostí, šťávou a bezpečím.


Na semináři vás čeká:


Rituál ZnovuZrození
Budeme se věnovat svému vlastnímu porodu a jeho přepisu na všech úrovních mozků, tak aby tento veledůležitý okamžik vašeho života vytvářel pevnou základnu pro láskyplný život - váš i vašich potomků.
Podíváme se na to, jak porod ovlivňuje naši kapacitu lásku přijímat a dávat ve vztahu.


Rozpoznání a dekódování svého limbického otisku v partnerských vztazích.

Každá účastnice bude mít možnost otevřít konkrétně svůj limbický otisk v partnerských vztazích. Porozumět jeho specifikům a najít zákonitosti, jak se daný otisk projevuje v jejím životě. Pochopit PROČ se to děje. Přestat se tím obviňovat z neschopností, chyb atd. Místo toho nastolit smíření se svým dosavadním konáním prostřednictvím hlubokého porozumění a prožitků kořenů svého ženského chování... Následně limbický otisk přepsat a naučit se jednat po novém – v souladu se svým ženským srdcem.


Přepis limbického otisku.

Rozpoznané limbické otisky jsou krásný materiál pro práci na sobě. Přepis limbického otisku je osobní, intenzivní a hluboce transformující zážitek, kde vytváříme novou cestu v mozku na všech úrovní bytí a všech třech úrovních mozků. Tím si umožňujeme ve svém životě po ZnovuZrození konat jinak ve vztazích, smýšlet jinak o sobě i o partnerovi, cítit, vnímat po novém a reagovat v životě jinak na napjaté a nekomfortní situace vzniklé ve vztazích. Přepsat své otisky tak, aby vás v dalším životě podporovaly.


Změna svého chování a návyků v partnerské praxi

Poslední stadium semináře bude naučit se, jak v životě následovat nový limbický otisk, jak přes něj pouštět energii a dovolit si tím žít kvalitnější život dle tužeb svého srdce. Důležitým krokem bude osvojení si skutečných zákonitostí života, kosmických zákonitostí, a prolomit iluzorní paradigmata a představy o životě s mužem, kterými nás záměrně krmí už staletí. Tyto iluze pak vytvářejí vztahy založené na vzájemné závislosti, úniku, kontrole, nejistotě až aroganci. Tyto impulzy, zápisy a obrazy jsou nám záměrně a násilně vtiskávané do podvědomí od prvních okamžiků života.

Naučíte se, jak svobodně kráčet životem po ZnovuZrození.

Primární jednání a Primární cítění

To jsou dva základní stavební kameny ve vztazích. Jednání u muže a cítění u ženy jsou od malička domestikovány a navigovány do sfér strachu z projevení se, strachu z trestu, neúspěchu, ponížení, nepřijetí, zesměšnění, podhodnocování atd. Díky tomuto vlivu nastane prodleva mezi pravdivým impulzem a schopností následovat tento impulz ve formě vyjádření se. V této prodlevě (která je individuálně dlouhá), je pravdivý impulz znásilněn a překroucen. Je překroucen právě přesvědčeními a pravidly strachu, které nám byly naimplantovány do mysli v určitých stadiích vývoje, na které si vědomě už nepamatujeme. Vzniká tím rozpor mezi prvotním čistým impulzem a schopností se v dané čistotě projevit... Tomuto rozporu a jeho rozuzlení se budeme věnovat na semináři.


Cesta od logiky k animě = cesta divoké ženy k logice a zpátky

V našem mozku je zapsaná cesta od logického uvažování k spontánnímu projevu a zpátky. Je to pohyb energie od jedné mozkové části k druhé přes limbický mozek, kde na nás číhají různé programy a domestikátory. Díky nim se pak dokážeme zaseknout v tvořivém procesu, nebo se stydět, mít strach a stažené hrdlo, když se máme projevit a být u toho vnímané... Máme strach se volně a svobodně projevovat, protože jsme málokdy zažily podporu okolí v tomto ohledu. Pro prožívání radosti, chuti žít, být v partnerství a být pro děti matkou a pro partnera partnerkou, milenkou, je nutné, abychom tuto cestu znaly dobře a měly možnost jí procházet denně – jinak řečeno, abychom byly svobodně až animálně spontánní denně. Pro aktivní porod je nezbytné tuto svou cestu znát a procházet jí. Mnoho žen ji však vůbec nezná.

Budeme se na semináři cestě divoké ženy věnovat.


Ho oponopono v praxi

Pochopíte skryté tajemství Havajského učení srdce.

Naučíte se jednoduché a velice účinné praktiky, jak čistit nepříjemné emoce, situace, následky svých činů vzniklé od počátku věků až po dnes. Tyto techniky vám budou skvělými pomocníky v partnerství a ve všech oblastech každodenním životě .


Transformativní strava

Součástí semináře je speciální transformativní strava, která podporuje vnitřní procesy limbického mozku a přepisů. Bude zcela bez masa, mléka a mléčných výrobků, cukru a chemických přísad... Vybíráme jídelníček dle stavu skupiny a procesů, aby se tělo regenerovalo a bylo v plném proudu života. Strava je chutná, zdravá a z větší části Bio kvality. Jsou v ní zastoupeny vždy všechny chutě.

Budete mít možnost se inspirovat tedy i v kuchyni :)


Po absolvování semináře budete ZnovuZrozená žena a váš partner to určitě ocení.


Všechny organizační informace včetně ceny a navigaci na místo najdeš v přihlášce.

Maximálně pro 15 žen.

PřihláškaTěším se na vás.

S láskou

Zuzana Hozhoni