www.hozhoni.eu

Úvodní Články Semináře
Konzultace
Ohlasy Doporučuji Kontakt


transformativní seminář 
Přepis Limbického otisku III.


ZnovuZrození Tvořivosti, Radosti 

a Spontánnosti

Studio 12 – Praha

3. - 4.6. 2017
víkend

Intenzivní práce s tvým Limbickým otiskem na dané téma. 

"Nedefinuje nás to, co se děje, definuje nás to, jaký postoj k tomu zaujmeme.

Tam kde je radost, tam je opravdové tvoření. 

Kde je opravdové tvoření, tam je skutečný život. 

Kde je skutečný život, tam je spontánnost." Zuzana H. 

   certifikovaná lektorka s dlouholetou praxí: Mgr.art Zuzana Hozhoni
Přihlásit se

Omezená kapacita / Max. počet účastníků 10

Všechny potřebné informace k seminíři najdete v přihlášce.

Cena: 3 200,- Kč / Zvýhodněná cena pro pár: 5 500,- Kč

seminářů přepisu Limbického otisku se můžete účastnit v libovolném pořadí

Tvořivost

je naše základní schopnost v životě, na které stojí pocit uspokojení a naplnění z čehokoliv. Potřebujeme ji používat celý život a každodenně, abychom dokázali měnit sebe a svůj život k lepšímu.

Tvořivost bývá v raném dětství zcela záměrně potlačována, zahalena strachem a studem. Co to je tvořivost? Patří tvořivost jen do světa umělců, architektů...? Ne. Tvořivost je to, čím jsme stvořeni k obrazu božímu. Tvoříme neustále, vědomě i nevědomě. Jenom zrcadlení z venku neumíme rozkódovat správně, protože žijeme v iluzi, kde je naše tvořivá síla překroucena, ponížena a zesměšněna. Takže se jí radši vzdáváme a necháme rozhodnout jiné. Ať to vyřeší ti moudřejší, ti erudovaní odborníci... Omyl.

Nikdo a nic nemůže o tobě rozhodnout lépe než ty sama/sám.

Jedině Ty skutečně víš co, kdy, jak a s kým je pro tebe správně.

Jako děti tvoříme neustále a přirozeně – neučíme se to. Umíme to přirozeně.

Pokud se této síly v sobě neumíme dobrat, nebo se jí bojíme, tak jenom proto, že se s ní pojí bolest z potlačení a ponížení.
To, co se jako děti učíme, je poznávat sama sebe v reakcích okolí na naše tvoření, nápady a akce. Svoje i cizí hranice, důsledky a následky svého tvoření a zodpovědnost. Právě to jsou oblasti, kde jsou zapotřebí rodiče a popřípadě další uvědomělé dospělé (učitele, lékaře...), kteří tímto obdobím dokáží dítě vést s úctou, láskou, jasností a otevřenou myslí, srdcem a intuicí. Je zapotřebí, aby rodič vnímal své dítě, ne jenom jako vyvíjejícího se malého člověka, ale také jako duši, která tady má svoje specifické poslání. K jeho naplnění potřebuje specifické podmínky. Ne vždycky se tyto podmínky shodují s představami rodiče o životě dítěte. Na představách rodičů o životě dítěte nezáleží. Jsou to iluze vycházející z nepravého já. Dítě se jim dřív nebo později stejně vymkne a ještě bude na své rodiče naštvané, že ho tlačili někam, kam nechtělo a nevnímali jeho přirozené talenty...Radost

je odpověď na otázku, která vám právě vytanula v mysli: Jak to poznat? Podle radosti. Ano, tam kde je radost, tam je opravdové tvoření. 

Kde je opravdové tvoření, tam je skutečný život. Kde je skutečný život, tam je spontánnost. Jednoduché, ne? Ano, když jsme vnímáni a podporováni v následování své radosti. Ne, když jsme v dětství příliš brzy zahrnuti „musy a povinnostmi, které je potřeba udělat dřív, než budu mít radost...“ Omyl! Energie máme na každý den určité množství a posilujeme to, čemu tu energii dáváme. Pokud budeme preferovat povinnosti před radostí, tak ty povinnosti samozřejmě pokvetou a bude jich stále více. Pokud ale dáváme přednost radosti, tak i ty povinnosti zvládneme včas a s radostí. Tuhle rovnici asi každý zná, ale dát to do praxe, to je jiný oříšek. Proč to nejde? Jak to dělat? Tomu se věnujeme na semináři...

Spontánnost

je další kvalita, na kterou už tisíciletí probíhá hon. Nestyďte se za to, že jste málo spontánní. To se můžeme stydět všichni a to nikam nevede. Kde byste tuto kvalitu rozvinuli a uplatnili? V civilizaci nemá spontánnost moc prostoru. Ani na pískovišti jste nesměli být spontánní... všude něco hrozilo... A pokud se něco za spontánnost prohlašuje, tak je to často záměna s extrovertností, nebo hysterií...

Co to je zdravá spontánnost? Proč po ní tak prahneme a fascinuje nás? Protože je spojená s projevením přítomného okamžiku tak, jak ho v sobě máme – bez příkras, nebo filtrů. A to je jedinečný koktejl, který je fascinující, zasahující a úderný. Moment, kdy je nás opravdu vidět absolutně v projevení. To se jen tak nevidí. A pokud ano, tak nás ten zážitek hluboce zasáhne a chceme to „umět“ také.
Umíme to, jenom jsme byli v minulosti mnohokrát zastaveni...

Na semináři se ZnovuZrodíme Tvořivosti a... se znovu rozeběhneme do spontánního jednání.


Co vás na semináři čeká?

Rituál ZnovuZrození
Budeme se věnovat svému vlastnímu porodu a jeho přepisu na všech úrovních mozků, tak aby tento veledůležitý okamžik vašeho života vytvářel pevnou základnu pro láskyplný život - váš i vašich potomků.
Podíváme se na to, jak porod ovlivňuje naši kapacitu spontánně tvořit a radovat se.


Rozkódování vlastních limbických otisků, které bránily v prožívání radosti, spontánnosti a tvořivosti.

Každá účastnice/ každý účastník bude mít možnost otevřít konkrétně svůj limbický otisk v oblastech tvoření, radost, spontánnost. Porozumět jeho specifikům a najít zákonitosti, jak se daný otisk projevuje v životě. Pochopit PROČ se to děje. Přestat se tím obviňovat z neschopností, chyb atd. Místo toho nastolit smíření se svým dosavadním konáním prostřednictvím hlubokého porozumění a prožitků kořenů svého dosavadního chování... Následně limbický otisk přepsat a naučit se jednat po novém – v souladu se svým srdcem a intuicí.


Přepis limbického otisku.

Rozpoznané limbické otisky jsou krásný materiál pro práci na sobě. Přepis limbického otisku je osobní, intenzivní a hluboce transformující zážitek, kde vytváříme novou cestu v mozku na všech úrovní bytí a všech třech úrovních mozků. Tím si umožňujeme ve svém životě po ZnovuZrození konat jinak : tvořivě, spontánně a s radostí. Smýšlet jinak o sobě, cítit, vnímat po novém a reagovat v životě jinak na napjaté a nekomfortní situace. Přepsat své otisky tak, aby vás v dalším životě podporovaly na cestě radostné tvořivosti.


Trvalá změna svého chování a návyků

Poslední stadium semináře bude naučit se, jak v životě následovat nový limbický otisk, jak přes něj pouštět energii a dovolit si tím žít kvalitnější život dle tužeb svého srdce. Důležitým krokem bude osvojení si skutečných zákonitostí života, kosmických zákonitostí, a prolomit iluzorní paradigmata a představy o životě, kterými nás záměrně krmí už staletí. Tyto iluze pak vytvářejí blokující přesvědčení, stagnaci energie, strach a nemoci. Tyto impulzy, zápisy a obrazy jsou nám záměrně a násilně vtiskávány do podvědomí od prvních okamžiků života.

Naučíte se, jak svobodně kráčet životem po ZnovuZrození.


Spontánní cítění + Tvořivé jednání = Radostný život

To jsou dva základní stavební kameny v radostném životě. Jednání u muže a cítění u ženy jsou od malička domestikovány a navigovány do sfér strachu z projevení se. Dále strachu z trestu, neúspěchu, ponížení, nepřijetí, zesměšnění, podhodnocování atd. Díky tomuto vlivu nastane prodleva mezi pravdivým impulzem a schopností následovat tento impulz ve formě vyjádření se. V této prodlevě (která je individuálně dlouhá), je pravdivý impulz znásilněn a překroucen. Je překroucen právě přesvědčeními a pravidly strachu. Vzniká tím rozpor mezi prvotním čistým impulzem, který dostáváme a schopností ho v dané čistotě projevit... 

Tomuto rozporu a jeho rozuzlení se budeme věnovat na semináři.


Cesta od strachu ke svobodě = cesta tvořivé bytosti k radosti

V našem mozku je zapsaná cesta od logického uvažování k spontánnímu projevu a zpátky. Je to pohyb energie od jedné mozkové části k druhé přes limbický mozek, kde na nás číhají různé programy a domestikátory. Díky nim se pak dokážeme zaseknout v tvořivém procesu, nebo se stydět, mít strach a stažené hrdlo, když se máme projevit a být u toho vidět... Máme strach se volně a svobodně projevovat, protože jsme málokdy zažili podporu okolí v tomto ohledu. Pro prožívání radosti, chuti žít, být vidět a tvořit je nutné, abychom tuto cestu znaly dobře a měli možnost jí procházet denně – jinak řečeno, abychom byli svobodně spontánní až animální denně.

Budeme se na semináři této cestě věnovat:)


Ho´oponopono v praxi

Pochopíte skryté tajemství Havajského učení srdce.
Naučíte se jednoduché a velice účinné praktiky, jak čistit nepříjemné emoce, situace, následky svých činů vzniklé od počátku věků až po dnes. Tyto techniky vám budou skvělými pomocníky v partnerství a ve všech oblastech v každodenním životě.


Pobyt bez mobilů

V průběhu všech mých seminářů se vypínají mobily na celou dobu pobytu. Nepoužíváme notebooky, tablety ani jiná elektronická zařízení. Budeme plně ponořeni do práce a do svého vnitřního světa.


Těším se na vás.

S láskou

Zuzana Hozhoni

Přihlásit se