www.hozhoni.eu

Úvodní Články Semináře
Konzultace
Ohlasy Doporučuji Kontakt


ZnovuZrodenie Divokej Ženy – dcéry prírody

25. - 28. 6. 2015

Lačnovský kaňon, Lipovce

Národná prírodná rezervácia pri Prešove


Cena: 200 Eur

Všetky podrobné informácie nájdeš v prihláške:)

Prihlás sa tu


Vzťah k Prírode je úzko spätý so vzťahom k matke.
 
Ako si prepojená s Prírodou, tak si prepojená s matkou.
 

Ako si prepojená s Matkou, tak si prepojená so sebou.

Ako si prepojená so Sebou, tak si prepojená so životom

Ako si prepojená so Životom, tak si prepojená s láskou. 

Ako si prepojená s Láskou, tak si prepojená s mužom. 

Ako si prepojená s Mužom, tak si prepojená s otcom. 

Ako si prepojená s Otcom, tak si prepojená s HOJNOSŤOU.

Príď sa pozrieť na svoje prepojenia a vyliečiť ich na seminári.

ZnovuZrodenie divokej Ženy je seminár pre ženy, ktoré chcú opustiť svoje strachy a obmedzenia.
Pre ženy, ktoré chcú byť skutočne slobodné.
Byť schopné riadiť sa sebou, svojou pravdou.
Dávať
viac váhu tomu, čo cítia ony samy, než tomu, čo hovoria ostatní.
Je to seminár pre ženy, ktoré trápia
ich vzťahy v živote a chcú nájsť cestu k trvalej, pozitívnej zmene.

Stručný Program:

Práca s limbickým odtlačkom
Cvičenia s panvovým dnom
Rituály v náručí krásnej prírody
Tanec ženského lona a tanečné meditácie pre ženy
Zdravá strava a výuka efektívneho a zdravého stravovania


Lektorky : Mgr.art Zuzana Hozhoni a Jana Lengyelová

Seminár pre ženy, ktoré chcú na sebe pracovať. 
Ženy, ktoré nečakajú, že za nich niekto niečo vyrieši, ale chcú objaviť vlastnú silu tvorivosti.

Ženy, ktoré už majú dosť role podriadenej slúžky alebo tolerantnej, chápavej a poslušnej ženy v akomkoľvek vzťahu, ktorá raz za čas vybuchne, aby dala najavo svoju nespokojnosť, a potom sa zasa „ vráti do starých koľají“.


Keď hovorím o divokosti ženy, nemám na mysli polonahé pobehovanie po lese s bubienkom, rozviatymi vlasmi len preto, že je toto zapísané ako obraz divokosti v mozgu niektorých ľudí ... .

Hoci aj tento obraz má silu, keď je za ním skutočná sila ženy, ktorá to robí, pretože je skutočne slobodná a silná a nielen preto, že si myslí alebo jej to niekto povedal, že takto sa tie divoké ženy prejavujú ... .


Na seminári nebudeme nikoho napodobňovať, nebudeme nasledovať žiadnu tradíciu, ani pokyny .... 

Skutočná podstata divokej ženy je v slobode jej prejavu. 

Sloboda prejavu má silu vtedy, keď vychádza z jej vnútornej sily, z jej autentickosti a krásy. Z jej vlastnej pravdy. Každá žena má svoju pravdu, svoju vlastnú pravdu.


Cesta divokej ženy je cesta k vlastnej sile – ženskej sile, o ktorú sa môžeš oprieť za každých okolností.

V histórii a aj v súčasnosti táto sila nebola podporovaná, naopak, sila ženy bola obávanou kvalitou. Pre svet je ale veľmi dôležitá a nutná k rozvoju ľudstva. Sila ženy bola degradovaná na plodenie detí, na poslušnosť voči manželovi a ďalším autoritám. Ženina sila bola znásilnená v záujme moci a mocenských záujmov. Radosť ženy bola uväznená v službe pre rodinu, pre spoločnosť, pre slabších, pre tých, ktorí to údajne potrebujú. Šťastie ženy má silné a úzke mantinely určené spoločnosťou, kam sa žena musí vtesnať so svojimi túžbami, vášňou, nehou, múdrosťou a prirodzenosťou. Akokoľvek by sa ale chcela prispôsobiť, tak sa nezmestí, bude vyčnievať. Nie je možné túto silu skrotiť. Nie je možné napasovať ju do logických šablón a predpisov.


Väčšina žien na Slovensku nepozná samú seba. No dokonale pozná očakávania, ktoré od nej má jej okolie. Vie lepšie, aká by mala byť, než to, aká v skutočnosti je. Väčšina slovenských žien vie, čo by mala a nemala robiť, cítiť, čo musí ..., aby vyhovela, ale nevie, čo chce ona sama.

Seminár je pre ženy, ktoré chcú tento model zmeniť!

Prečo tento model ženy nasledujú?

Pretože od malička sú podmieňované pravidlami, čo sa smie a čo nie. Najskôr sú to rodičia. Začína to splodením a bytím v matke – prenatálne obdobie. Všetky pocity, ktoré matka zažíva, sa prenášajú na dieťa. V tehotenstve je extrémne dôležité, aby bola matka rešpektovaná, uctievaná a rozmaznávaná sama sebou a aj okolím. Aby bola v bezpečí a dialo sa len to, čo je pre ňu príjemné, prospešné a s čím ona sama súhlasí.

Aby nemusela vynakladať úsilie na ochranu svojich hraníc, práv, alebo aby presadila vlastné prianie a vôľu ... .


Pôrod je ďalším veľkým a významným míľnikom, ktorý určuje, ako sa bude dieťa, a potom z neho vyrastený dospelý človek správať v živote. Ako bude vstupovať do akcií, do vzťahov, ako bude začínať a ukončovať svoje aktivity a vzťahy. A aj to, aký budú mať jeho vzťahy priebeh.


Rodina a model rodiny, v ktorej dieťa vyrastá, sa zapisuje do limbického systému a jeho odtlačku – odtlačok modelu pôvodnej rodiny. Tento odtlačok hrá veľkú rolu vo vytváraní kvality života človeka. Detská, Ženská a Mužská časť v nás potrebuje vzájomne komunikovať a spolupracovať v láske a rešpekte, aby sa všetko v živote darilo.


Na seminári budete mať možnosť pozrieť sa na to, ako to vo vás vyzerá. Ako si vytvárate problémy alebo šťastie v živote a budete mať možnosť zmeniť to.


Čo vás na seminári čaká?

Rituál ZnovuZrodenia
Budeme se venovať prepisu vlastného pôrodu a prenatálneho obdobia na všetkých úrovniach mozgu tak, aby tento dôležitý medzník vášho života vytváral pevnú základňu pre láskyplný život - váš aj vašich potomkov. Pozrieme sa na to, ako ovplyvňuje pôrod našu schopnosť lásku prijímať a dávať.


Prekódovanie limbického odtlačku súvisiaceho s vašim vzťahom k matke a otcovi a nastolenie vašej slobody.
Každá účastníčka bude mať možnosť porozumieť konkrétne svojmu limbickému odtlačku. Nastoliť zmierenie so svojím doterajším konaním prostredníctvom pochopenia súvislostí a koreňov svojho chovania. Nasleduje možnosť "prepisu" starých programov, ktoré vám bránia začať znova a inak vo vzťahoch. Tým si umožníte žiť skutočne zo srdca a naučiť sa jednať po novom.Zmena svojho konania, návykov v praxi a kozmické zákony
Ďalšie štádium seminára bude venované možnosti naučiť sa, ako v živote nasledovať nový limbický odtlačok a dovoliť si žiť kvalitnejší život v súlade s túžbami svojho srdca. Dôležitým krokom bude osvojenie si skutočných zákonitostí života, kozmických zákonov a prelomenie iluzórnych predstáv o živote, ktoré nám boli viac či menej tlačené do podvedomia od prvých okamihov života.
Naučíte sa, ako kráčať životom po ZnovuZrodení.

Účinné meditačné, relaxačné a katarzné techniky
Zbavujú nás napätia a vytvárajú kontakt s naším vnútorným priestorom pokoja a lásky, kde si môžeme odpočinúť sami v sebe, nabrať sily a byť v kontakte so svojou múdrosťou.


Ho´oponopono v praxi
Pochopíte skryté tajomstvo Havajského učenia srdca.
Naučíte sa jednoduché a veľmi účinné praktiky, ako čistiť nepríjemné emócie, situácie, následky svojich činov vzniknuté od počiatku vekov až podnes. Tieto techniky vám budú skvelými pomocníkmi v každodennom živote.


Transformatívna strava a rodinná atmosféra
Súčasťou seminára je špeciálna transformatívna strava, ktorá podporuje vnútorné procesy limbického mozgu a prepisov. Bude vegetariánska, bez cukru a chemických prísad ... . Jedálníček vyberám osobne podľa stavu skupiny a procesov, aby sa telo regenerovalo a bolo v plnom prúde života. Strava je chutná, zdravá a sú v nej zastúpené všetky chute.

Budete sa môcť inšpirovať aj v kuchyni - ako variť jednoducho, chutne, rýchlo a zdravo.

Hlboká práca s limbickým odtlačkom bude doplnená o tieto aktivity, ktoré podporia tento liečivý proces a harmonicky ho dotvoria:

.

Cvičenia panvového dna.
Panvové dno a jeho svaly úzko súvisia s maternicou, ktorú držia a podopierajú spolu s črevami, močovým mechúrom. 
Prináša žene stabilitu, oporu a istotu. 
Súvisí tiež so životnou energiou ženy. 
Správna sila a práca svalov panvového dna je veľmi dôležitá v oblasti fyzickej, ako aj energetickej.

Pohyby panvy a posilňovanie svalov panvového dna spoločne s hlbokým dýchaním zlepšujú voľný tok energie, posilňujú prvú a druhú čakru, a tým aj chuť a silu do života.

Tanec ženského lona a tanečné meditácie pre ženy.
Pri tanci zvedomujeme svoje telo, rozhýbavame svaly, kosti, kĺby a uvoľňujeme z nich prirodzenou a jednoduchou cestou uložený stres, emócie, bloky. Pri tanci sa stišuje naša myseľ a prepája sa s telom v harmonickej jednote. Cez pohyb v tanci sa vyjadrujú a upokojujú naše emócie či už sú v kladnej alebo zápornej rovine a dochádza k ich uvoľneniu. Zároveň narastá naša životná sila a energia. Tancom teda dochádza k harmonizácii všetkých našich troch rovín – fyzickej, emočnej aj energetickej.

Tanec, ktorý je zameraný na jednoduchý pohyb lona, ho týmto spôsobom znova oživuje, vedieme tam našu pozornosť. Naša maternica je ako huba, špongia, nasávajúca a ukladajúca všetky naše nespracované emócie. Práve tam si najviac ukladáme našu nespokojnosť v živote. Tancom , ktorý môže byť úplne jednoduchý, práve tieto emócie a nespokojnosť postupne uvoľňujeme. Naše lono je fyzickým znakom ženy a tým, že mu dovolíme prebúdzať sa v tanci, prebúdzame zároveň svoje ženské kvality a energie.

Tanec zároveň prináša žene slobodu – slobodu prejavu, bytie v prítomnosti tu a teraz. Je to najrýchlejší ženský nástroj k vedomiu samej seba – sebavedomiu. 

Rituály na ktoré sa môžete tešiť:
Rituál liečenia ženskej rodovej línie – silné znovunapojenie sa na svoju ženskú líniu, zvedomenie a čistenie jej tieňov a bolestí, prijatie úcty a vnútornej ženskej sily, ktorá siaha niekoľko generácii „vzad aj vpred“ ... V tejto chvíli si ty tá, ktorá má silu, možnosť a podporu, aby zmenila to, čo potrebuje prejsť zmenou vo vašej pokrvnej línii!

Rituál ZnovuZrodenia divokej ženy – dovolíme si vedome vyjadriť , že sa stávame znovuzrodenými, slobodnými ženami, ktoré žijú svoju prirodzenú vnútornú divokosť. Prijmeme našu vnútornú silnú ženu a vezmeme za ňu zodpovednosť. Zároveň sa rozlúčime s naším starým ja, ktoré by nás mohlo brzdiť na našej novej ceste.

Rituál oslavy Letného Slnovratu – seminár sa koná v krátkom čase po Letnom Slnovrate, preto si večer vonku pri ohníku urobíme aj my jednoduchú oslavu spojenú s týmto dôležitým bodom obratu v prírode a našich životoch. Vzdáme úctu rytmu Zeme a prírody a cez jednoduchý rituál vyjadríme prepojenosť nášho žitia spolu s nimi.

Čo najviac aktivít na seminári sa bude konať v náručí krásnej prírody, ktorá nás podporí svojou energiou a múdrosťou.


Krásy miesta:

Národná prírodná rezervácia Kamenná baba, ktorej súčasťou je aj Lačnovský kaňon.

Čo je v Lačnovskom kaňone tak veľmi iné?

Je to príroda. Je svieža a plná energie. Chodí sem pomerne málo ľudí a Príroda má čas si oddýchnuť, zregenerovať sa, znova a znova sa naplniť tak, aby mohla rozdávať to, po čo sem všetci chodíme… .

Lektorky : Mgr.art Zuzana Hozhoni a Jana Lengyelová

Mgr.art Zuzana Hozhoni

Certifikovaná lektorka práce s Limbickým odtlačkom. 

Vediem semináre v Čechách i na Slovensku.

Viac o mne tu

Jana Lengyelová 


Absolventka mnohých transformačných osobnostných a ženských seminárov, zasvätená kňažka Bohyne, končiaca akreditované lektorské štúdium tanečného konceptu pre ženy Loona dance.

Vedie:
- ženské workshopy zamerané na znovuobjavenie energie a sily ženstva, jeho cykličnosti a ich zaradenie a využívanie v bežnom živote ženy
- ženské kruhy, kde pracuje s tancom a pohybovými cvičeniami, cvičeniami na obnovenie kontaktu s maternicou a panvovým dnom, sprevádza ženskými skupinovými aj osobnými prechodovými rituálmi
- oslavy znovuobjavených pradávnych sviatkov roka - sprostredkováva napojenie sa na rytmus Zeme a Života, kontakt so ženskou spiritualitou, oživuje prírodné rituályTešíme sa na vás 
Zuzana a Jana

Prihlás sa tu