hozhoni.eu

Úvodní Články Semináře
Konzultace
Ohlasy Doporučuji Kontakt

transformativní seminář - přepis limbických otisků a víc
ZnovuZrození
Těla Zdraví a Krásy

4. - 9.7. 2017

úterí 18h až neděle 17h - státní svátky
Adršpachy ČR

Wonder - Full - Life Centrum ČRLidské tělo je Chrám Lásky.

Tělo si pamatuje.
Každá svalová ztuhlost  v sobě obsahuje vzpomínku.
Každá 
nemoc těla v sobě obsahuje vědomí situace, třeba z dětství, kdy došlo k potlačení... 
Jejím uvolněním se uvolní nejen tělo, ale i duch. 


Naše zdraví není závislé na léčbě přicházející zvenku, ale na správném užívání těla samotného.

Seminář pro všechny, kteří chtějí pečovat o své tělo jako o posvátný chrám a žít v něm jako v království.

V lůně přírody se dělá tato práce nádherně, až zázračně lehce, s radostí a se září v očích.

Těším se na vás, kdo se odhodláte ke změně a sejdeme se v objetí přírody :)

Všechny organizační informace včetně ceny a navigaci na místo najdeš v přihlášce.
Maximálně pro 15 ůčastníků.

Přihláška


certifikovaná lektorka s dlouholetou praxí: Mgr.art Zuzana HozhoniVypočujte si moju rozhlasovú reláciu  ORNAMENT 

Čím více jsou nám naše těla cizí, tím odcizenější jsme životu. Chybí nám sebedůvěra, radost... je tolik věcí, které se neodvažujeme dělat.

Mozek se učí prostřednictvím toho, co tělo umí od přírody - toho co přirozeně umělo dříve, než bylo podrobeno drezuře.

Je těžké milovat svoje tělo, když se stalo, nebo se stává zdrojem chronické bolesti, nepohodlí a omezení. 
Je těžké milovat sám, sama sebe, když proporce, nebo detaily našeho těla vykazují "výrazné odchylky" od naší představy toho, co je krásné.
Je nemožné vidět svoji krásu, když naše oči byly vycvičené vidět jenom "nedostatky".
Je nemožné být se sebou spokojený/á, když je naše pozornost zaměřená na včasné odhalení "nedostatků krásy" a jejich okamžité "nápravy". 
Je těžké milovat sebe, když se snažíme své tělo vymanit z pod vlivu "zubu času".

Lidské tělo je chrám lásky.
Dejte průchod silám ve svém těle. Dejte prostor tomu, co vás drželo zpátky, aby se to ono mohlo uvolnit, opustit váš systém a na jeho místo nastoupila ta pravá síla - síla lásky.
Naše tělo přesně ví kam jít a dovede nás tam, kde je nám dobře. Pokud se o něj staráme jako o opravdový chrám lásky. To znamená uklidíme ho tak, aby jediný kout nezůstal opomenutý. Tak aby v něm bylo opravdu jenom to, co nám slouží k našemu nejvyššímu dobru.


Žádné zranění není větší než opravdová síla - síla lásky.
Máme v sobě moudrost ženského vajíčka, které přesně ví čemu a komu se v životě otevřít a co a koho nechat čekat v zástupu...
Rovněž máme v sobě sílu, odvahu, přesnost a efektivnost vítězné mužské spermie, která se za všech okolností dostane tam, kam jí velí síla lásky.
Máme v sobé božské mysterium spojení těchto dvou fundamentálních sil, ke stvoření čehokoliv, co je v souladu s naším božským já. Jsme stvořeni k obrazu božímu - a to do slova a do písmene.
Přijďte si to zažít.


    Co vás na semináři čeká?Moudrost těla
Dovolíme svému tělu, aby nás zavedlo do situací, kde fyzické problémy vznikly a uchopíme je jako materiál ke zpracování. Jemnou a intenzivní prací si vezmeme zpátky fragmenty své duše a vědomě je vložíme do mozaiky naší bytosti tak, abychom se stali kompletní a celistvou bytostí, která vědomě disponuje celou svou pravou silou - silou lásky.

Krása a zdraví těla.
Naučíte se naslouchat svému tělu a řídit se jeho signály. Rozšiřovat pohybové možnosti těla, uvolňovat ho technikami, které jsou jemné, jednoduché, tělu přirozené a které budete moci provozovat i ve své každodennosti. Naučíte se jemné a příjemné způsoby uvolňování svého těla.


Rituál ZnovuZrození
Budeme se věnovat svému vlastnímu porodu a jeho přepisu na všech úrovních mozků, tak aby tento veledůležitý okamžik vašeho života vytvářel pevnou základnu pro láskyplný život - váš i vašich potomků. Podíváme se na to, jak porod ovlivňuje naši kapacitu lásku přijímat a dávat ve vztahu.


Rozpoznání a dekódování svého limbického otisku
Každý účastník bude mít možnost otevřít svoje konkrétní limbické otisky. Porozumět jejich specifikům a najít zákonitosti, jak se daný otisk projevuje v jeho životě. Pochopit PROČ se to děje. Přestat se tím obviňovat z neschopností, chyb atd. Místo toho nastolit smíření se svým dosavadním konáním prostřednictvím hlubokého porozumění a prožitků kořenů svého chování... Následně limbický otisk přepsat a naučit se jednat po novém – s respektem ke svému tělu.


Přepis limbického otisku
Budeme pracovat s limbickým otiskem v tématech, které uvolní naše tělo. Přepis limbického otisku je osobní, intenzivní a hluboce transformující zážitek, kde vytváříme novou cestu v mozku na všech úrovních bytí a všech třech úrovních mozků. Tím si umožňujeme ve svém životě po ZnovuZrození konat jinak - po novém a reagovat v životě jinak na napjaté a nekomfortní situace. Přepsat své otisky tak, aby vás v dalším životě podporovaly.

Transformativní strava
Součástí semináře je speciální transformativní strava, která podporuje vnitřní procesy limbického mozku a přepisů. Bude zcela bez masa, mléka a mléčných výrobků, cukru a chemických přísad... Vybíráme jídelníček dle stavu skupiny a procesů, aby se tělo regenerovalo a bylo v plném proudu života. Strava je chutná, zdravá a z větší části bio kvality, z lokální zahrady. Jsou v ní zastoupeny vždy všechny chutě.
Máte možnost 5 dnů konzumovat stravu z lokální zahrady oproštěnou od návykových látek jako: cukr, mléko a mléčné výrobky, maso, lepek a chemické přísady. Budete mít možnost se inspirovat i v kuchyni :)

Zlepšení stavu a záření vlastní krve
Harmonie ducha a těla má klíč v kvalitě krve. Biofotony jsou částečky světla, které vyzařuje každá buňka. I buňka krve. Přes toto vyzařování krve, přijímá náš duch všechno z pozemského okolí - světa. Když dodáme do krve vše, co je potřeba, posilujeme tím naše dobré vlastnosti, z čehož vyplývá, že děláme méně chyb, a máme více energie na tvorbu žití. Pokud zanedbáváme harmonii těla a ducha, brzdíme tím i svůj vnitřní vývoj.Divoké byliny
Budeme sbírat lokální divoké byliny a zakomponovávat je do jídel. Naučíte se jak, kdy byliny sbírat a užívat. Konzumace divokých bylin dramaticky zlepšuje stav krve člověka.

Přírodní kosmetika
Každý den si vyrobíme a aplikujeme pŕírodní kosmetickou lahůdku.


Nezávislost na konzumaci cukru.
Celý pobyt budete bez konzumace cukru. To ale neznamená, že nebudeme mít uspokojenou sladkou chuť a pojídat dobrůtky. To budeme :) Ale bez cukru, nebo umělých sladidel. Tento seminář je jedinečný i tím, že v jeho průběhu projdete fází odvykání svého návyku na cukr (který je téměř ve všech potravinách, takže ani nevíte, kde všude ho dostáváte do těla).Cukr je droga a je potřeba to brát vážně. Ještě není moderní absolvovat takové „kůry“, ale to neznamená, že to není potřeba. Máte samozřejmě na výběr. Odvyknete si od cukru vlyvem semináře a pokud vám to nebude vyhovovat, můžete se k této legální droze kdykoli vrátit.

Staňte se pionýři v tomto odvážném kroku NEzávislosti na cukru a buďte inspirací pro své okolí.

Sama jsem prošla několika pokusy zbavení se závislosti na cukru a to jsem si myslela, že jím zdravě (jsem vegetariánka už 22 let). Ale cukr byl pořád oříšek – nemohla jsem odolat. Až se mi to podařilo. Žiju bez cukru už 9 let :)
Život se opravdu změní – mnoho zdravotních i chronických problémů, alergií... odejde, frekvence mozku se změní, myšlení se vyjasní a celková vitalita se upraví. Více o cukru si můžete pročíst v mém ČLÁNEK Nejen O CUKRU TADY / Pokračování TADY

Změna svého chování a návyků ke svému tělu
Poslední stadium semináře bude naučit se, jak v životě následovat nový limbický otisk, jak přes něj pouštět energii a dovolit si tím žít kvalitnější život dle tužeb svého srdce a skutečných potřeb svého těla. Důležitým krokem bude osvojení si skutečných zákonitostí života, kosmických zákonitostí, a prolomit iluzorní paradigmata a představy o zdraví a těle, kterými nás záměrně krmí už po staletí. Tyto iluze pak vytvářejí mylné přesvědčení o fungování našeho těla a zdraví. Jsou zaměřené na vytváření závislosti našeho zdraví na impulzech a léčení zvenčí.
Tyto impulzy, zápisy a obrazy jsou nám záměrně a násilně vtiskávány do podvědomí od prvních okamžiků života.
Naučíte se, jak svobodně kráčet životem po ZnovuZrození.

Pro páry i jednotlivce je tento seminář jedinečná příležitost, jak se začít připravovat na miminko a zorientovat se v bodech fyzické přípravy na rodičovství

Všechny organizační informace včetně ceny a navigaci na místo najdeš v přihlášce.

Maximálně pro 15 ůčastníků

PřihláškaVíce o tématu tělo a zdraví:


Pokud neobýváme své tělo, svůj chrám plně, vědomě, s radostí a plnou zodpovědností, které k obývání chrámu náleží, potom naše vztahy s okolním světem, tento náš vztah "jenom" dokonale zrcadlí.

Často připisujeme své pocity nevůle sedavému způsobu života. A třebaže původ naší rigidity a nedostatku vnímání má mnohem hlubší kořeny, jsme ve svém pátrání na správné stopě.
Nehybnost je skutečně velkou překážkou pro vnímání těla a některé části našeho těla se nepohnuly už léta. Čím více máme mrtvých zón, tím méně se cítíme živoucími. Naše senzorické vnímání se může rozvinout jenom pohybem. Ale ne jakýmkoliv pohybem. Ne mechanickým pohybem, desítkami opakování jednoho pohybu. To je dobré jen k trénování naší tvrdohlavosti, k zblbnutí.

Andělé pohybu a diet se nad našimi pokusy být perfektní mohou tvářit asi takto :-)


Mozek se učí prostřednictvím toho, co tělo umí od přírody - toho co přirozeně umělo dříve, než bylo podrobeno drezuře.

O těhotenství a jeho fázích toho víme hodně, ale o tom, co ho umožnuje, víme velmi málo. Zplození je jedno z velkých mystérií života. Síla která umožní, aby se ženské vajíčko otevřelo té pravé spermii, je záhadou. Jedno je však jisté. V momentech početí a smrti není náhoda. Vajíčko v těle ženy je největší buňka s nejneproniknutelnějsím obalem. A je to právě ono, které se v tom pravém okamžiku stává plně přímajícím pro svou vyvolenou spermii. Vítězná spermie musí projít dlouhou a namáhavou cestu plnou nástrah směrem k vajíčku. Musí ho najít. A když ho najde, není nic jisté. Záleží jestli ji vajíčko přijme nebo ne. Mnoho možných těhotenství končí bez toho, aby začala.
Až když je to ta pravá spermie, na kterou vajíčko celý život čeká, stane se ten zázrak zplození, kdy vajíčko změkne a pojme spermii v energetickém výbuchu spojení, kdy oba umírají a jejich smrtí se začíná nový život.
Začíná se tvořit nový chrám života - TĚLO.


Tělo každého přirozeně počatého člověka je výsledkem této božské synergie.

Naučme se s ním zacházet a pečovat o něj tak, jak si zasluhuje - jako o opravdový chrám božské síly stvoření.
Tělo není dizajnováno na to, aby stárlo, ani na to, aby bylo nemocné. Naše tělo neustále obnovuje buňky a každých 7 let jsme úplně nový člověk.
Lidské tělo je stvořeno k nekonečnému životu, zdraví, záření a posvátnosti. Dále k prožívání potěšení, slasti, radosti, intimity, romantiky a něhy. Tělo je stvořeno k zažívání pohybu, intenzity, dynamiky a proměn. Naše tělo je náš chrám, který je dokonalý.
Prožívání sexuality je potřebné povýšit na posvátnou úroveň těla. Co to znamená v praxi?


Mystérium stvoření je to, co dává existenci těla posvátný rozměr.

Čím méně vnímame své tělo, čím oddělenější jsme od kontaktu s ním, tím více impulzů potřebujeme, abychom ho cítili. Více impulzů, a intenzivnějších, abychom něco "cítili". To co si myslíme, že cítíme, není citlivost, je to vybuzení těla na základě uměle vyvolaných chemických procesů, které spouští obrazy v mozku. Nereagujeme na vlastní pocity v těle a na lásku ve svém srdci. Reagujeme na umělé impulzy zvenčí, které spouští iluzi vzrušení a touhy po intimitě. To co se děje je, že jsme zaslepení vlastními potřebami, které byly vybičovány až do té míry, že v jejich zajetí nevnímáme toho druhého. Čemukoliv se v tomto oparu a iluzi lásky oddáváme, nás neuspokojuje, nenaplňuje to naše nejhlubší potřeby intimity a lásky. Ten pocit je potom prázdný, až frustrující. Proč to děláme?
Protože nejsme v plném kontaktu se svým tělem jako celkem. Protože to není možné, být s ním v plném kontaktu po tom všem, co se událo v naší minulosti.


Žádné zranění není větší než opravdová síla - síla lásky.

Máme v sobě moudrost ženského vajíčka, které přesně ví čemu a komu se v životě otevřít a co a koho nechat čekat v zástupu...
Rovněž máme v sobě sílu, odvahu, přesnost a efektivnost vítězné mužské spermie, která se za všech okolností dostane tam, kam jí velí síla lásky.
Máme v sobé božské mysterium spojení těchto dvou fundamentálních sil, ke stvoření čehokoliv, co je v souladu s naším božským já. Jsme stvořeni k obrazu božímu - a to do slova a do písmene.
Přijďte si to zažít.


Lidské tělo je chrám lásky.

Dejte průchod těmto silám ve svém těle. Ve svém bytí. Dejte prostor tomu, co vás drželo zpátky, aby se to ono mohlo uvolnit, opustit váš systém a na jeho místo nastoupila ta pravá síla - síla lásky.

Naše tělo přesně ví kam jít a dovede nás tam, kde je nám dobře. Pokud se o něj staráme jako o opravdový chrám lásky. To znamená uklidíme ho tak, aby jediný kout nezůstal opomenutý. Tak aby v něm bylo opravdu jenom to, co nám slouží k našemu nejvyššímu dobru a záměru naší duše.

Ztuhlost našeho těla a omezení, které nám způsobuje, vnímáme někdy téměř jako nevolnost a dokonce i utrpení.

Přesto jsme sami prakticky bez možnosti analyzovat situaci a rozpoznat skutečné příčiny této indispozice. Její původ se skrývá za nějakým detailem, který poutá celou naši pozornost, jako např.: vystupující bříško, jedno rameno vyšší než druhé, bolavá záda, tuhlá šíje... nebo nespavost, nervozita, migréna, špatné zažívání, neplodnost....

Ve skutečnosti to vůbec není břicho, které potřebuje vaši pozornost . To co je naléhavé, to je svalové napětí na zádech. Teprve až uvolníte svaly na zádech, splaskne vám břicho.....

Když nějaký člověk užívá jen stovku výrazů ze zásobníku svého jazyka, říká se o něm, že je debilní. Avšak většina z nás užívá jen několik variant pohybů z nejméně 2000 možností, kterými lidské tělo disponuje. Nepovažujeme se ale za motorické debily....
Nevnímáme-li vztah mezi jednotlivými částmi svého těla, necítíme se dobře, o vztahu ke svému tělu ani nemluvě. Pokud jde o vztah hlavy a těla, často se jedná o totální roztržku. Odtud pramení falešná představa oddělenosti psychických a fyzických schopností.
Je jisté, že ten kdo si není vědom svého těla jako celku, nebo jehož tělo obsahuje "četná mrtvá místa", je potenciálně nemocný. A to v té míře, v jaké zanedbává některé části svého těla a kompenzačně nadužívá jiné, čímž blokuje volné proudění energie nezbytné k tomu, aby se cítil dobře.


 Čím více jsou nám naše těla cizí, tím odcizenější jsme životu.

 Chybí nám sebedůvěra, radost... je tolik věcí, které se neodvažujeme dělat. Máme pocit neschopnosti je dělat a velmi často máme pravdu.
Co děláme když jsme sami se sebou nespokojení? Místo toho, abychom prohloubili znalost svého těla a poznávali ho zevnitř, obkládáme ho stále novými prvky. Hlavně oděvy. S velkou péčí dbáme, aby jejich výběr byl promyšlený, lichotivý a vytvářel o nás žádoucí obraz. Uspokojivý obraz, který odvádí pozornost od nedostatků těla a kompenzuje ho. Místo toho, abychom pracovali na vztahu ke svému tělu, který ho ctí a podporuje jeho zdravou eleganci a krásu, tak spoléháme na mimikry módy a práci stylistů, dodávajících nám eleganci z konfekce. Spíše abychom nosili své oblečení, je to oblečení, které nosí nás, podpírá nás a má za úkol dodat nám zdání jednoty a stylu.
Ztuhlé svaly, omezené pohyby, cítíme se ve svém těle stísněně. Snažíme se ho tedy přesáhnout, prodloužit, aby nám zrcadlo vrátilo jeho zdařilejší obraz. Děláme to když jsme sami, ale především prezentujeme svůj zdařilejší obraz na veřejnosti. Svůj obraz nacházíme také často v pohledu ostatních. Takže aby se na nás "dalo dívat" , nosíme vysoké podpadky, účesy přesahující tvar hlavy, šperky odrážející světlo, falešné řasy, falešná prsa, falešné úsměvy bez vrásek a v syntetických barvách... Překreslujeme tvar svých úst, modulujeme hlas, osvojujeme si sebevědomou chůzi, vodíme psy vědomě či nevědomě vybírané tak, aby umocnili náš obraz, nebo děti oblečené a "vycvičené" ke stejnému účelu.

V hledání tisíce způsobů, jak oživit exteriér svého těla, se často ještě více vzdalujeme od jeho středu.

Když je obraz našeho těla jen snahou vyjádřit jiný obraz - vypůjčený z kina nebo módního časopisu - nemůže mít skutečnou krásu, jelikož je vzdálen realitě, autentickému výrazu. Ostatně právě tento nám bytostně vlastní výraz, se snažíme skrývat. Ovšem touto snahou skrývat se a chránit, se odhalujeme v celé zranitelnosti. Neboť obraz, který doměle vysíláme, není nutně ten, který je přijímán ostatními. Mezi záměrem a skutečným dojmem, který vyvoláváme, bývá často rozpor. V naší nedokonalé masce spatřují druzí jen potřebu nosit masku, naši potřebu ukazovat se jinak, než jací jsme. Věříme, že vytváříme iluzi, ale jsme to my, kdo žije v iluzi, že jsme viděni tak, jak si přejeme.
Ve skutečnosti nejsme pod svými převleky nikdy ve své kůži. Necítíme-li své tělo, říkáme, že se necítíme dobře. Stěžujeme si na povrchní vztahy s ostatními. Zdají se nám nedostupní, uzavření... Ve skutečnosti je ale nevnímáme o nic víc, než sebe.