hozhoni.eu

Úvodní Články Semináře
Konzultace
Ohlasy Doporučuji Kontakt


transformativní seminář 
Přepis Limbického otisku


Transformativní seminář - přepis Limbického otisku

ZnovuZrození Svobody

Studio 12 – Praha

2.-3. 12. 2017
víkend

Intenzivní práce s tvým Limbickým otiskem na dané téma.

"Osvoboďte svůj vnitřní Vesmír od Vesmíru ve kterém jste vyrostli. " Z.H.


Trápí Vás rodinné vztahy?

Kořeny utrpení tkví v Limbickém zápisu ve Vašem mozku.

"Rodina nemusí být idilická, a Vy můžete být šťastní...

Přepisem Limbického zápisu rodiny se upravuje Vaše:

vnitřní harmonie, sebeláska, schopnost ctít vlastní pocity, 

uvědomovat si svoje potřeby a naplňovat je."


Více na semináři :)

certifikovaná lektorka s dlouholetou praxí: Mgr.art Zuzana HozhoniCena: 3200,- / pár: 5 500,- 

Přihláška

seminářů Přepisu Limbického otisku se můžete ůčastnit v libovolném pořadí.

 


Transformativní seminář pro jednotlivce, páry i těhotné ženy.
Seminář pro vás, kteří řeší svůj vztahy v rodině a chtějí se dobrat klidu, vyrovnanosti a míru v původní rodině.


Seminář " ZnovuZrození Svobody" dává prostor osvobodit se a být skutečně šťatsní.
Dává prostor najít své skutečné místo v rodině a pěstovat v ní zdravé vztahy."Více o semináři.


Jak vzniká limbický otisk v rodině?

Od narození až do 11 roku života ( dále jen kódovací období) jsme programovatelní prostředím ve kterám vyrůstáme. 
Dítě se rodí se schopností bezpodmínečně milovat své okolí, své bohy dětství – rodiče, autority, které rozhodují... 

Milovat sebe se učí skrze reakce okolí. Způsob jak nás miluje okolí se otiskuje do nás.
V tomto období sa formuje způsob, jak miluje dítě samo sebe, jak se sebou vede vnitřní dialog. Do jaké míry se sebou dokáže souhlasit a jak se kritizuje...

(ne)Svoboda

Svobodě nás (od)naučili rodiče v kódovacím období, tím jako k nám přistupovali, jak zvládali naše emoce, nálady, požadavky... Tím, jakou váhu dali dětskému světu a vnitřnímu prožívání v něm.

Tyto naimplantované postupy a princípy dítě vztahuje na sebe a postupně i na okolitý svět. V průběhu dospívání člověk aplikuje tyto koncepty 
na všechno, postupně i na své děti. Přitahuje a vybírá si přátele, partnery, situace, které mu dovolují přehrávat vibrační realitu, kterou pozná z původní rodiny.

Virus (ne)svobody  sa tak šíří dál, v rodinách, partnerstvích, na pracovištích...

Na semináři:

s
a každý účastník podívá na své otisky spojené s rodinou ve které vyrůstal

projde přepisem limbického otisku na všech úrovních mozku

integruje nové vibrační roviny bytí

osvojí si schopnosti, jak tyto nové vibrace žít v každodennosti

dostane odpovědi na své otázky

Co se to...? Děje se to samo?“

V kódovacím období ( od početí až do 11 let života), jsme nastaveni jak fyzicky, mentálně, tak i neurologicky na vývin své bytosti.Tento proces se děje v přímé závislosti na prostředí, které o nás pečuje v tu dobu, kdy jsme plně závislí na okolí. Utváří se v mozku „limbický otisk“, což je neuronová cesta v mozku. Touto cestou pak automaticky proudí energie a spouští chtěné, i méně chtěné emoce, stavy, jednání... 

Máme pocit, že se to děje „samo“, že nad tím nemáme vládu. 

To je proto, že limbický otisk roste s námi a tak je to naše domácí prostředí a naše jediná možná realita. I když ne vždy ideální. Pak se můžeme cítit v pasti, protože máme pocit, že se s tím nedá nic dělat. Mohou přijít výčitky, kritika vůči sobě, podrážděnost, nespokojenost, návaly vzteku, smutku, melancholie, úzkostí..., nebo odříznutí se od pocitů a logistické procházení života zaměřené na dokonalé koordinování vnějšího světa a jeho účastníků...

Dobrá zpráva je, že se s tím „něco dělat DÁ „:)
A k tomu je určen právě tomto seminář.
Vnitřní rodina

Vnitřní model: matka, otec, dítě je plně přebírán z původní rodiny. Automaticky takto funguje v našem vnitřním světě celý život. Tento model, otisknutý v nás, má mnohem hlubší dopad na náš každodenní život, než si dokážeme pŕedstavit. Je důležité aby byl v nás v pořádku. 

Přepis Limbického otisku to umožňuje.

Fungujeme na základě tohoto modelu ve vztahu sami k sobě a rovněž ke svému okolí. Tento model se opakuje do té doby, pokud ho vědomě nezměníme. Závisí od něho schopnost prožívat, vyjadřovat a komunikovat své pocity, emoce, naplňovat své potřeby... 

Rozklíčujeme schéma vnitřní rodiny a její funkce na semináři.

Rozpoznání a dekódování svého limbického otisku
Každý účastník bude mít možnost otevřít svoje konkrétní limbické otisky. Porozumět jejich specifikům a najít zákonitosti, jak se daný otisk projevuje v jeho životě. Pochopit PROČ se to děje. Přestat se tím obviňovat z neschopností, chyb atd. Místo toho nastolit smíření se svým dosavadním konáním prostřednictvím hlubokého porozumění a prožitků kořenů svého chování... Následně limbický otisk přepsat a naučit se jednat po novém – s respektem ke svému tělu.

Mě samotnou fascinuje, jaký dopad má právě přepis limbického otisku v tomto okruhu na reálný, praktický život a věci spojené s každodenností, jako rozhodování, cítění se, navigace sebe sama, najít to, co je pro mě dobré. Životy lidí se opravdu mění k nádherným prožitkům. A tam, kde byla před tím zeď, se otevírají dveře.

Seminář pro všechny, kteří mají odvahu a vůli vzít život do vlastních rukou, vystoupit z role běžce na šachovnici, o jehož krocích rozhodují jíní, a žít svůj život vědomě, s plnou zodpovědností za následky svých činů.Přihláška

Teším se na vás 
S láskou
Z. :)články k tématu