hozhoni.eu

Úvodní Články Semináře
Konzultace
Ohlasy Doporučuji Kontakt

transformativní seminář
Přepis limbických otisků nehojnosti

ZnovuZrození HojnostiIntenzivní práce s tvým Limbickým otiskem neHojnosti.

"Hojnost se týká každé oblasti našeho života.
Na semináři s ní budeme pracovat esenciálně - jako s esencí, která prosakuje všude. Z.H."

Seminář pro ty, kteří cítí, že již není čas dělat kompromisy a je na čase naplnit své poslání na této planetě.
certifikovaná lektorka s dlouholetou praxí: Mgr.art Zuzana HozhoniCena a všechny organizační info najdeš v přihlášce,

ke stažení tady:

PŘIHLÁSIT SE

seminářů přepisu Limbického otisku se můžete účastnit v libovolném pořadíO semináři

Hojnost je známý pojem, skloňován ve všech pádech. Žít v hojnosti si přeje asi každý. No ne každému se to daří. Proč? 
Na to se podíváme na semináři. 

Co tě drží zpátky od života v hojnosti? 
Možná jenom v nějaké oblasti se hojnost nedostavuje v takové míře, jak by sis přál/a. 

Pro popis textu k semináři jsem ilustrativně vybrala jedno téma, z těch, kterých se hojnost týká.

To téma, které si většina lidí s hojností spojuje:

 Peníze   -   Vztah k penězům  -  Životní práce

Seminář nejen o tvém životním poslání.

O fenoménu životního poslání toho už bylo hodně napsáno a snad každý z nás ví, nebo tuší, že na této planetě má svůj úkol, pro který se na úrovni duší rozhodl. Je to ta práce, kterou můžete udělat jenom vy. Je to tak ve všech oblastech života - když jsme v pravý čas na správném místě, tak všechno do sebe nádherně zapadá a celé naše bytí dává smysl. Naše duše nás vede jasně pocitem blaha. Je to plynutí v božském proudu.

Duše ví, proč jsme tady.

No jo, to je krásné na poslech, ale jak se tam dopracovat? Skrze všechny ty nejistoty a omezení dnešního systému? Hlas duše je tichý a jemný, nenaléhá, jenom nám neochvějně dává jeden signál za druhým kudy jít. Jak ho ale následovat přes všechny ty pochybnosti a strachy? Jak opravdu sloužit svému vyššímu poslání a záměru, když odevšaď číhají strachy a nejistoty? Jak opravdu jít svou cestou a neohrozit sebe ani své nejbližší? Co dělat? Na všechno se vykašlat a žít přesně tak, jak jste vždycky chtěli? Máte také tyto myšlenky? A pak, když emoce opadnou, zjistíte, že to vlastně není tak špatné, a jste rádi za to co máte? Anebo se začnete zajímat o styl života o kterém jste vždy snili a zjištujete, že to obnáší víc úsilí, než jste čekali? Chvíli se tedy raději uspokojíte s tím co máte, ale po čase ten jemný hlas začne znovu ťukat zevnitř a pobízet ke změně...

A ta otázka " JAK ŽÍT?"  je tady zas a znova.
Dnešní iluze reality je dokonalým systémem na otupování kontaktu s duší. Zamyslete se nad tím, co denně děláte:

Čemu věnujete svou životní energii?

Je to opravdu to nejlepší pro vás?

Nebo je to jen sled nesmyslných úkonů, navazujících na sebe, a na jejich konci je vyčerpanost, frustrace a nejistota?

Kolik radosti vám denní úkony přinášejí?

Jste svobodní?

Můžete jít tam kam chcete tehdy, kdy vy cítíte, že je ten nejlepší čas?

Máte za svou práci ocenění na všech úrovních, které vás uspokojuje?

Ne?

Tak proč to všechno děláte?

Peníze? Chápu. A máte pravdu. Peníze jsou jedním z nejvíc vzrušujících symbolů dnešní civilizace a připisujeme jim moc. Je naprosto pochopitelné, že peníze, které potřebujete na všechny ty dennodenní výdaje určují podmínky vaší práce. Ono poznání vám ale nepomůže tuto relitu změnit a vymotat se z nesmyslných křečkovitých kol každodennosti, která nás všechny ničí.

Co dělat?

Můžete na semináři sestoupit hlouběji do tajů vlastní síly. V chráněném prostoru se podívat na to, co je opravdu vaše a najít podstatu vašich potřeb a taky podstatu svých pochybností a zamtků. Rozpoznat, co je to prospěšné pro vás, co je to doopravdy vaše. A přepsat přebraná schémata ze svých rodinných a jiných systémů. Tato schémata vás nutí věřit v nedostatek a drží vás ve strachu, že když nebudete dělat to nebo ono, tak přijdete o práci a tím o živobytí.......

Jakmile se podíváte na svůj vztah k penězům, zjistíte mnoho věcí o sobě, o svých přesvědčeních a návycích, které povětšinou nejsou příjemné. Jsou však podstatné a jejich zvědomění nám dává úžasný materiál na zpracování ve jménu našeho nejvyššího dobra. Je však potřeba vědět, jak je zpracovat. Jejich zpracování nám dává možnost trvale vyčistit to staré a nefunkční, uvidět to, rozpoznat a s láskou a vděčností se s tím rozloučit. Dát tím prostor pro osvojení si nových, funkčních technik a návyků, díky nimž si můžete říkat:

„Vše co vytvořím je dokonce ještě lepší, než jsem si představoval/a.“A jsme blíž ke svému poslání. Ke své životní práci.

Prozradím vám tajemství, které už znáte:)

Životní práce v technokratické společnosti velmi úzce souvisí s penězi. Proč? Protože je to v naší společnosti forma odměny. A v zákonu energie je jasné, že za každou práci následuje odměna. Ona životní práce vlastně ani není prací, ale radostí z dané aktivity samotné. Je to stav bytí v lásce a hojnosti. Když děláme svou životní práci, tak jsme přirozeně v proudu božské hojnosti a tak odměna za ni k nám přichází sama. Vztah k penězům zjednodušeně zrcadlí náš vztah k přijímání. A jsme doma:) Můžete mít tisíce talentů a klidně i dělat svou životní práci, nebo její část, ale to samo o sobě nezaručuje, že se vám bude dařit, pokud se podvědomě obáváte, že za to nebudete dobře zaplaceni. Vztah k penězům, je evidentně klíčový.

Ale není to jediný fenomén peněz. Zaručeně budete po semináři vnímat peníze z jinéhu úhlu než teď. Najdete jejich mystickou podstatu.

Peníze jsou symbol obrovské síly v nás,

 která iluzorně vládne této civilizaci a bude vládnout tak dlouho, až znovu poznáme podstatu tohoto symbolu. 
Můj seminář je pozvánkou poznat tuto sílu a uvítat peníze jako božského partnera ve svém světě hojnosti. Tím se transformovat.

Ta proměna je jako když musíte denně projít kolem "zlého" psa - je to nepředstavitelná nejistota a časem otupění vůči možným důsledkům.
Když se ale jednou blíže podíváte na toho "zlého" psa, uvidíte v jeho očích strach a božskost. To samé jako je v tu chvíli ve vašich očích. A když mu otevřete své srdce, tak najednou realita strachu zmizí a pravda vystoupí v celé svojí kráse. Zjistíte, že ten pes není zlý, jen byl zneužívaný, nerespektovaný a bylo s ním špatně zacházeno. V tu chvíli ve vás zacítí převahu ducha a "najednou" vás začne respektovat. Možná budete jediná bytost v okolí, koho tento pes respektuje :)  Díky vaší odvaze podívat se tomu "zlu" na zoubky, vnímat podstatu a vidět za iluzi běžného vnímaní, se váš svět stane bezpečnějsí místo pro život. Pro jiné budete možná na chvíli divní, ale současně nesmírně inspirativní.

 Jsme božské bytosti, které zde mají své jedinečné poslání a plné právo na jeho realizaci.

Proč se tedy bát o své místo v práci, proč si brát stále více úkolů bez zvýšení platu, proč soupeřit o postup? Proč vůbec máme pocit, že si musíme místo udržet, když to naše pravé místo - naše životní práce, je tady jenom pro nás a nikdo jiný ji za nás neudělá?

Na semináři to zjistíte - a ještě mnohem víc.

Co vás na semináři čeká a nemine :)

Rozpoznání a dekódování svého limbického otisku neHojnosti

Každý účastník bude mít možnost otevřít konkrétně svůj limbický otisk neHojnosti. Porozumět jeho specifikům a najít zákonitosti, jak se daný otisk projevuje v životě. Pochopit PROČ se to děje. Přestat se tím obviňovat z neschopností, chyb atd. Místo toho nastolit smíření se svým dosavadním konáním prostřednictvím hlubokého porozumění a prožitků kořenů svého cítění a chování... Následně limbický otisk přepsat a naučit se jednat po novém – v souladu se skutečnou definicí HOJNOSTI.


Přepis Limbického otisku neHojnosti.

Přepis limbického otisku spojeného s vaším vnímaním hojnosti, aneb, kde to vzniklo,že si nedopřejete více? Tyto programy budeme trvale přepisovat na hluboké a funkční úrovni 3 mozků - Přeprogramovávání Limbického otisku.

Rozpoznané limbické otisky jsou krásný materiál pro práci na sobě. Přepis limbického otisku je osobní, intenzivní a hluboce transformující zážitek, kde vytváříme novou cestu v mozku na všech úrovní bytí a všech třech úrovních mozků. Tím si umožňujeme ve svém životě po ZnovuZrození konat jinak. Smýšlet jinak o sobě i o světě, cítit, vnímat po novém a reagovat v životě jinak na napjaté a nekomfortní situace. Přepsat své otisky tak, aby vás v dalším životě podporovaly.

Trvalá změna svého chování a návyků

Poslední stadium semináře bude naučit se, jak v životě následovat nový limbický otisk, jak přes něj pouštět energii a dovolit si tím žít kvalitnější život dle tužeb svého srdce. Důležitým krokem bude osvojení si skutečných zákonitostí života, kosmických zákonitostí, a prolomit iluzorní paradigmata a představy o životě, kterými nás záměrně krmí už staletí. Tyto iluze pak vytvářejí blokující přesvědčení, stagnaci energie, strach a nemoci. Tyto impulzy, zápisy a obrazy jsou nám záměrně a násilně vtiskávány do podvědomí od prvních okamžiků života.
Naučíte se, jak svobodně kráčet životem po ZnovuZrození.

Ho´oponopono v praxi

Pochopíte skryté tajemství Havajského učení srdce.
Naučíte se jednoduché a velice účinné praktiky, jak čistit nepříjemné emoce, situace, následky svých činů vzniklé od počátku věků až po dnes. Tyto techniky vám budou skvělými pomocníky v partnerství a ve všech oblastech v každodenním životě. 
Budeme se věnovat specifickým technikám, principům čistící techniky Ho´oponopono, a následně je aplikovat na náš vztah k penězům a životní práci.

Pobyt bez mobilů

V průběhu všech mých seminářů se vypínají mobily na celou dobu pobytu. Nepoužíváme notebooky, tablety ani jiná elektronická zařízení. Budeme plně ponořeni do práce a do svého vnitřního světa.

       

Delikatesy

 Jste zváni k hlubšímu ponoru do tajů vlastní duše a svého životního poslání. Budeme uctívat to, co je to opravdové v nás, a s láskou čistit ty přebrané a naimplantované strachy z minula na úrovni DNA.
Pohrajeme si se vztahem k penězům a přivoníme k jejich božské podstatě.
Naučíme se spolupracovat se svojí duší a vytvářet si jenom to, co je pro naše nejvyšší dobro.
Zjistíte jakou cestou máte jít - máte jít aktivně za svým cílem, nebo počkat na pozvání? Opravdu se můžete spolehnout na to co cítíte právě teď, nebo je dobré si počkat?...... Zjistíte , že většina motivačních knížek není pro vás vhodná...


Potkáte se s odpovědí na tyto a mnoho dalších otázek:

Jaký je váš vztah k penězům?

Znáte jejich podstatu?

Víte proč je vlastně potřebujete?

Znáte podstatu svých potřeb?

Víte co je vaše životní práce?

Znáte-li podstatu toho co chcete, můžete to potom získat nejrůznějšími cestami.

Věci si k sobě můžete přitahovat bez ohledu na to, zda znáte jejich konkrétní formu, množství,

nebo vzhled.  Potřebujete ovšem znát jejich podstatu.

Jistě vás napadají příklady toho, co jste kdy chtěli, věci, částky peněz.... Některé z věcí po nichž toužíte vám pomohou plněji projevit vaše vyšší kvality, jiné zase ne.

To jste už jistě zažili, že jste si něco hodně přáli a když to přišlo, tak vás to neuspokojilo....

Můžete se naučit, jak si vytvářet jenom to, co podpoří vyjádření vašich vyšších kvalit a naplní

vaše hluboké potřeby. Tak budete spokojení se vším, co si vytvoříte.

PŘIHLAŠ SE  Vztah k penězům nás ovlivňuje celý život a dá se říci, že skoro na každém kroku.

Jak říkavala moje slovenská babička : „ Zuzanka, zle je, dneska se bez koruny už ani nevyčúraš“ :)
No a dneska už ani tá koruna nestačí, čúra sa už za eurá :)

Nicméně peníze jsou téma tém a mnohokrát intimnější, než cokoli jiného.

S vaším životním posláním totiž okamžitě vychazí na povrch téma peněz.Peníze jsou odrazem plynutí energie v našem systému a neúprosně zrcadlí to, jak jsme průchozí a plynoucí, anebo nikoliv.

Udělejte si hravý minitestík a dozvíte se víc :)

Klikněte na tento obrázek.Těším se na vás.

S láskou
Zuzana Hozhoni