www.hozhoni.eu

Úvodní Články Semináře
Konzultace
Ohlasy Doporučuji Kontakt


Transformatívny
seminár

ZnovuZrodenie Slobody

Prepis limbického odtlačku

Centrum Radosť

Bratislava

7.-8. 10. 2017
víkend

Intenzívna práca s tvojím Limbickým odtlačkom na danú tému.

"Osloboď svoj vnútorný Vesmír od Vesmíru v ktorom si vyrástla / vyrástol. " Z.H.
Trápia ťa rodinné vzťahy?

Korene utrpenia sú v Limbickom zápise v tvojom mozgu.

"Rodina nemusí byť idilická, a ty môžeš byť šťastná/ý...

Prepisom Limbického zápisu rodiny sa upravuje tvoja:

vnútorná harmónia, sebaláska, schopnosť cítiť a uctievať vlastné pocity, 

uvedomovať si svoje potreby a naplňovať ich."


Viac na seminári :)


certifikovaná lektorka s dlhoročnou praxou: Mgr.art Zuzana HozhoniCena: 150 euro / pár 250 euro

Prihláste sa

seminárov prepisu Limbického odtlačku sa môžete zúčastniť v ľubovoľnom poradíTransformatívny seminár pre jednotlivcov, páry aj tehotné ženy.
Seminár pre vás, ktorí riešite svoje vzťahy v rodine a chcte dosiahnuť kľud, vyrovnanosť a mier v pôvodnej rodine.


Seminár " ZnovuZrodenie Slobody" dáva priestor oslobodiť sa a byť skutočne šťastní.
Dáva priestor nájsť svoje skutočné miesto v rodine a pestovať v nej zdravé vzťahy."                                                                                                                 O seminári                                                                                                                          


Ako vzniká limbický odtlačok v rodine?
Od narodenia až do 11 roku života ( ďalej len kódovacie obdobie) sme programovateľní prostredím v ktorom vyrastáme.
Spôsob ako miluje okolie sa odtláča do nás.
Dieťa sa rodí so schopnosťou bezpodmienečne milovať svoje okolie, svojich bohov detstva - rodičov, autority, ktoré rozhodujú...

V tomto období sa formuje spôsob, ako miluje dieťa samo seba, ako so sebou vedie vnútorný dialóg. Do akej mieri so sebou dokáže súhlasiť a ako sa kritizuje...

(ne)Sloboda
Slobode nás (od)naučili rodičia v kódovacom období, tým ako k nám pristupovali, ako zvládali naše emócie, nálady, požiadavky... Tým, akú váhu dali detskému svetu a vnútornému prežívaniu v ňom.
Tieto naimplantované postupy a princípy dieťa vzťahuje na seba a postupne aj na okolitý svet. V priebehu dospievania  človek aplikuje dané koncepty na všetko, postupne aj na svoje deti. Priťahuje a vyberá si priateľov, partnerov, situácie, ktoré mu dovoľujú prehrávať vibračnú realitu  ktorú pozná z domova.
Vírus (ne)slobody sa tak šíri ďalej, v rodinách, partnerstvách, na pracoviskách...
Na seminári:

sa každý účastník pozrie na svoje odtlačky spojené s rodinou v ktorej vyrastal
prejde prepisom limbického odtlačku na všetkých troch úrovniach mozgu
integruje nové vibračné roviny bytia
osvojí si schopnosti, ako tieto nové vibrácie žiť v každodennosti
dostane odpovede na otázky na mieru každému účastníkovi podľa témy, ktorú prinesie


Pre koho je seminár vhodný?
Pre ženy aj mužov, kterí chcú prepísať svoj limbický odtlačok v záujme kvalitnejšieho života.
Pre rodičov súčasných aj budúcich.
Pre ľudí, ktorí chcú zmeniť svoje nefunkčné, návyky a vzorce chovania.
Pre mamičky v ktoromkoľvek štádiu tehotenstva. Práca je intenzívna, ale jemná.
Pre mužov, ktorí chcú byť účastní pôrodu dieťaťa.
Pre páry a jednotlivcov, ktorí sa pripravujú na vedomé počatie dieťaťa alebo projektu.


„Deje se to samo?“ 
V špecifickom období pred, v priebehu a po počatí až do „x“ rokov našeho života, sme nastavení fyzicky, mentálne i neurologicky na vývin svojej bytosti. Tento proces sa deje v priamej závislosti na prostredí, ktoré sa o nás stará  v dobe, kedy sme plne závislí na okolí. Jeho vplyvy vytvárajú „limbický odtlačok“ - neuronovú cestu v mozgu, ktorou potom automaticky prúdi energia a spúšťa chcené, či menej chcené emócie, stavy, jednanie...

Máme pocit, že sa to deje „samo“, že nad tým nemáme vládu.
To je preto, že limbický odtlačok rastie s nami a tak je to naše domáce prostredie a naša jediná možná realita, aj keď nie vždy ideálna. Potom sa môžeme cítiť v pasci, pretože máme pocit, že sa s tým nedá nič robiť a môžu prísť výčitky, kritika voči sebe, podráždenosť, nespokojnosť, návaly hnevu, smútku, melanchólia, úzkosti..., alebo odrezanie sa od pocitov a „suché“ prechádzanie životom so zameraním sa na dokonalé koordinovanie, manipulovanie vonkajšieho sveta a jeho účastníkov...

Dobrá správa je, že se to dá zmeniť :)
A k tomu je určený práve tento seminár.
Vnútorná rodina

Vnútorný model: matka, otec, dieťa je plne preberaný z pôvodnej rodiny. Automaticky takto funguje v našom vnútornom svete celý život. Tento model, otlačený v nás, má omnoho hlbší dopad na náš každodenný život, než si dokážeme predstaviť. 
Je dôležité aby tento odtlačok v nás bol v poriadku. 

Prepis Limbického odtlačku to umožňuje.

Fungujeme na základe tohoto modelu vo vzťahu sami k sebe a rovnako k svojmu okoliu. Tento model sa opakuje do tej doby, pokiaľ ho vedome nezmeníme. Závisí od neho schopnosť prežívať, vyjadrovaať a komunikovať svoje pocity, emócie, naplňovať svoje potreby... 

Problémy v komunikácii, tréma, nízke sebavedomie, nedôvera vo vlastné schopnosti majú korene práve v zápise vnútornej rodiny. Tento zápis určuje, akú váhu dávame svojim pocitom, či ich dokážeme vnímať a aktuáne prejaviť. Alebo svoje pocity potlačujeme a vznikajú z nich nahromadené chuchvalce emócií, ktoré raz za čas vybuchnú ako gejzír a následuje pocit viny, pretože sme to "prehnali".
Vnímanie pocitov, porozumenie vlastným potrebám, ich naplnenie v hmotnej sfére.

Rozkľúčujeme schémy vnútorných rodín a ich funkcie na seminári. 

Mňa samotnú fascinuje, aký dopad má práve prepis limbického odtlačku na reálny, praktický život a veci spojené s každodennosťou, ako rozhodovanie, cítenie sa, navigácia vnútornej energie, nájsť to, čo je pre mňa dobré. Životy ľudí sa skutočne menia k nádherným prežitkom. A tam, kde bola pred tým stena, tam sa otvárajú dvere.

Seminár pre všetkých, ktorí majú odvahu a vôľu vziať život do vlastných rúk, vystúpiť z role bežca na šachovnici, o ktorého krokoch rozhodujú iní, a žiť svoj život vedome, s plnou zodpovednosťou za následky svojich činov.

 


Viac o tom, čo vás na seminári čaká:
       

Rozpoznanie a prepísanie svojho limbického odtlačku vnútornej rodiny.
Každý účastník bude mať možnosť otvoriť a porozumieť konkrétne svojmu limbickému odtlačku, jeho špecifikám a nájsť zákonitosti, ako sa daný oodtlačok prejavuje v jeho/jej živote. Prestať sa obviňovať z neschopností, chýb atd. Namiesto toho nastoliť zmierenie sa so svojím doterajším konaním prostredníctvom hlbokého porozumenia koreňom svojho chovania... Následne limbický odtlačok prepísať a naučiť sa jednať po novom – v súlade so svojím srdcom.

Zmena svojho chovania a návykov v praxi a kozmické zákony.
Posledné štádium seminára bude naučiť sa, ako v živote následovať nový limbický otdtlačok. Ako skrz toto nové prepojenie neurónov púšťať energiu a dovoliť si tým žiť kvalitnejší život podľa túžob svojho srdca. Dôležitým krokom bude osvojenie si skutočných zákonitostí tvorby života. Prelomiť iluzorné predstavy o živote, ktoré nám boli viac či menej natlačené do podvedomia od prvých okamžikov života.
Naučíte sa, ako kráčať životom po ZnovuZrodení.

Ho´oponopono v praxi
Pochopíte skryté tajemstvo Havajského učenia srdca.
Naučíte se jednoduché a veľmi účinné praktiky, ako čistiť nepríjemné emócie, situácie, následky svojich činov, ktoré vznikli od počiatkov až po dnes. Tieto techniky vám poslúžia ako skvelí pomocníci v každodennom živote.
        

Prihláste sa

Těším se na vás.

S láskou
Zuzana Hozhoni


Publikované články autorky k téme limbického odtlačku tu