www.hozhoni.eu

Úvodní Články Semináře
Konzultace
Ohlasy Doporučuji Kontakt


Transformatívny
seminár
Prepis Limbického odtlačku

ZnovuZrodenie do Lásky

 Žilina

27.-28.1.2018
víkend

Intenzívna práca s tvojím Limbickým odtlačkom Lásky.

"To, ako rozumieme láske, je základný kľúč k životu." Z.H.Nevieš kde začať riešiť svoj život?

V sebe :)

Korene utrpenia sú v zápise Lásky v hlave.


Láska nie je romantický cit, alebo dobre predajný námet...

Skrz Lásku utváraš vlastné žitie.

Viac na seminári :)

certifikovaná lektorka s dlhoročnou praxou: Mgr.art Zuzana HozhoniCena: 155 euro
Zvýhodnená cena pre pár: 260 euro

Seminárov prepisu Limbického odtlačku sa môžete zúčastniť v ľubovoľnom poradí

Prihláste sa


Seminár " ZnovuZrozenie do Lásky" dáva priestor prežívať lásku v jej esenciálnej podobe.
Dává priestor nájsť lásku v sebe a pestovať s ňou vzťah.

Transformatívny seminár pre jednotlivcov, páry, aj tehotné ženy.
Seminár pre vás, ktorí viete, že láska je podstata všetkého a chcete túto podstatu vedome žiť."Spôsob akým sa rodíme, je kľúčom ku kvalite nášho života.

Pôrod je prvá a zásadná cesta malého človeka, jeho prvý a veľký projekt.

Spôsob, akým pôrod človeka začne, ako prebieha a končí,
ovplyvňuje priebeh každého projektu tohoto človeka aj v dospelosti."

                                                                                Zuzana Hozhoni

„ Liečenie Pôrodu = Liečenie Zeme“

                                     Elena Tonetti

Viac o seminári.

Láske rozumieme všetci odlišne. To, ako si ju v živote vysvetľujeme, prekladáme, ako sa domnievame, čo čo znamená, to má súvislosť s prenatálnym obdobím našeho života a pôrodom. Láskou nie je myslený len vzťah dvoch ľudí, alebo vzťah k dieťaťu... 
Láskou je myslené ono súcno, ktoré všetko spája a v pravú chvíľu tiež rozpojuje. 
Je to esencia, ktorá je pretváraná nami ľuďmi na miliardy spôsobov.

Väčšina ľudí žije v domnienke, že jasne vie čo je to láska.

Spôsob, ako rozumieme láske sa v nás tvorí od prvopočiatku našeho splodenia. Od zachvenia našich prvých buniek v tele vlastnej matky. 
Po tom ako sa vajíčko a spermia prepoja a skrz ich lásku rastie telo nového človeka.
Láska v ponímaní Limbického odtlačku je základná frekvencia s ktorou sa stotožňujeme v každom okamihu života.

Každý mozok má Lásku zapísanú inak.

Neuronové prepojenia v mozgu sú ako vetvy stromov vzájomne prepojené, alebo nepropojené.

Tieto prepojenia navigujú naše myslenie a cítenie cez limbický zápis. 
Tým sa formuje naša osobnosť. 
Utvárame tak krok po kroku svoje bytie. 
Niekedy aj proti svojím prianiam a predstavám. 

Láska môže byť zapísaná aj negatívne, deštruktívne...akokoľvek.
Mozog má tento zápis uložený a prepojený na viac než jednej úrovni.

V praxi to znamená, že pochopenie je prvým, ale nie finálnym krokom ku zmene.

Ku skutočnej zmene je potreba, aby všetky časti mozgu dostali  informáciu zapísanú v určitý okamih, 
špecifickým spôsobom.

Prepis Limbického odtlačku toto umožňuje. 
Prenastavenie Lásky na všetkých úrovniach mozgu prináša skvalitnenie života.

Lásku nevnímame všetci rovnako. 

Mnoho sklamaní a zlomených srdcí vzniká práve z domnienky, že tí druhí vnímajú Lásku presne tak ako my. Nie je to tak. 
Prečo?
Pretože v každom z nás je láska zapísaná inak. Spôsob ako vnímame, definujeme a tvoríme lásku vzniká v období prenatálneho vývoja, pôrodu a „externého tehotenstva“. Je to mechanizmus zápisu limbického odtlačku. Tento mechanizmus vytvára našu realitu aj navzdory tomu, čo vedome chceme tvoriť a čo si v živote prajeme dosiahnuť. Čokoľvek sa v tomto období zapíše ako láska, je ako „láska“ chápané. Aj utrpenie, stres, nezáujem, nerozhodnosť, odmietánie, nedostatok.... aj  toto sa v našej realite môže zhmotňovať ako Láska. Tieto odtlačky vytvárajú našu realitu a pochádzajú práve z obdobia, na ktoré sa väčšinou pamätáme.

Znie to paradoxne, ale životné príbehy tento fakt potvrdzujú. Zo zdanlivého nepochopiteľného dôvodu sa toto utrpenie opakuje aj vo vzťahoch v zamestnaní, s partnerom,......

Civilizovaná bytosť má strach, že nie je dosť dobrá taká aká je a bude odmietnutá, porovnávaná, kritizovaná, podvedená, zradená, ponížená, opustená....

Tento stav pochádza z obdobia zrodu a nedá sa od neho nikam uniknúť, pretože je to odtlačok a úplne jasne zaplavuje život strachom. 
Je ale šanca s tým pracovať a meniť a transformovať na všetkých 3 úrovniach mozgu - Prepis Limbického odtlačku.
Máte túto možnosť na seminári.

Láska je veľká téma našich životov a práve jej sa budeme venovať do hĺbky, pretože pokiaľ v sebe vytvoríme priestor pre túto božskú esenciu a venujeme jej pozornosť, tak prestupuje všetky oblasti našeho života. 
Po seminári už nie je sebaláska len pojem, ale realita.

To isté platí o láske k svojmu životu, tělu, bytiu, partnerovi, deťom, rodičom, práci, k ľuďom, k situáciám, jednoducho potom 
je láska skutočne všade:)

Kto hľadá, ten musí pokračovať v hľadání, pokiaľ nenájde. 
Hľadanie je osudovosť, nachádzanie je osud. 

Primárne jednanie a Primárne cítenie

Jednanie muža a cítenie ženy sú odmalička domestikované a navigované do sféry strachu. Strachu z prejavenia sa, strachu z trestu, neúspechu, poníženia, neprijatia, zosmiešnenia, podhodnocovania atd. Vďaka tomuto vplyvu nastane zdržanie medzi pravdivým impulzom a schopnosťou nasledovať tento impulz vo forme vyjadrenia sa. V totmo zdržaní (ktoré je individuálne dlhé), je pravdivý impulz znásilnený a prekrútený. Je prekrútený práve presvedčeniami a pravidlami vychádzajúcimi zo strachu. Tie nám boli naimplantované do mozgu v určitých štádiách vývoja, na ktoré sa už nepamätáme. Vzniká tým rozpor medzi prvotným čistým impulzom a schopnosťou prejaviť sa v danej čistote. Tomuto rozporu a jeho rozuzleniu sa budeme venovať na seminári.


Čo vás na seminári čaká?


Rituály ZnovuZrodenia.

Budeme sa venovať svojmu vlastnému pôrodu a jeho prepisu na všetkých úrovniach mozgov, tak aby tento dôležitý okamih vašeho života vytváral pevnú základňu pre láskyplný život - váš aj vašich potomkov. Pozrieme sa na to, ako pôrod ovplyvňuje našu kapacitu lásku prijímať a dávať. 
Čaká vás niekoľko komplexných postupov, vďaka ktorým sa váš zrod stane novou a skutočnou realitou pravej Lásky!


Práca s najrannejším zápisom Lásky vo vašom limbickom systéme

Prenatálne obdobe tvorí niekoľko mesiacov vývoja v tele biologickej matky. V priebehu tohoto času sa vibračne stretávame so svetom a s veľkým počtom situácií, ktoré nás ovplyvňujú. Niekoľko štádií interného tehotenstva hrá významnú rolu v priebehu celého života človeka. 
Prepis prenatálneho obdobia umožňuje zmeniť zdanlivo "nezmeniteľné", hlboké návyky a tendencie v živote smerom k Láske.


Rozpoznanie a dekódovanie svojho limbického odtlačku

Každý účastník bude mať možnosť otvoriť konkrétne svoj limbický odtlačok Lásky. Porozumieť jeho špecifickosti a nájsť zákonitosti, ako sa daný odtlačok prejavuje v živote. Pochopiť PREČO sa to deje. Prestať sa obviňovať z neschopností, chýb atd. Miesto toho nastoliť zmierenie so svojím doterajším konáním prostredníctvom hlbokého porozumenia a prežitkov kořeňov svojho cítenia a chovania... Následne limbický odtlačok prepísať a naučit sa jednať po novom – v súlade so skutočnou definíciou Lásky.


Prepis limbického odtlačku

Rozpoznané limbické odtlačky sú krásny materiál pre prácu na sebe. Prepis limbického odtlačku je osobný, intenzívny a hlboko transformujúci zážitok, kde vytvárame novú cestu v mozgu na všetkých úrovniach bytia a všetkých troch úrovniach mozgov. Tým si umožňujeme konať inak vo svojom živote po ZnovuZrození. Zmýšľať inak o sebe aj o svete, cítiť, vnímať po novom a reagovať v živote inak na napäté a nepríjemné situácie. Prepísať svoje odtlačky tak, aby vás v ďalšom živote podporovali.

Trvalá zmena svojho chovania a návykov

Posledné štádium seminára je naučiť sa, ako v živote nasledovať nový limbický odtlačok, ako ho používať a dovoliť si tým žiť kvalitnejší život podľa túžieb svojho srdca. Dôležitým krokom bude osvojenie si skutočných zákonitostí života, kozmických zákonitostí a prelomiť iluzórne paradigmi a predstavy o živote. Tieto ilúzie vytvárajú blokujúce presvedčenie, stagnáciu energie, strach a choroby. Tieto impulzy, zápisy a obrazy sú nám zámerne a násilne vtlačované do podvedomia od prvých okamihov života.
Naučíte sa, ako slobodne kráčať životom po ZnovuZrodení.

Ho´oponopono v praxi

Pochopíte skryté tajomstvo Havajského učenia srdca.
Naučíte sa jednoduché a veľmi účinné praktiky, ako čistiť nepríjemné emócie, situácie, následky svojích činov vzniknuté od počiatkov vekov až po dnes. Tieto techniky vám budú skvelými pomocníkmi v partnerstve a vo všetkých oblastiach v každodennom živote.

Pobyt bez mobilů

V priebehu všetkých mojich seminárov sa vypínajú mobily na celoú dobu pobytu. Nepoužívame notebooky, tablety ani iné elektronické zariadenia. Budeme plne ponorení do práce a do svojho vnútorného sveta.

        


Prihláste sa

Teším sa na vás.Ešte viac o seminári :)

Prečo sa zapodievať pôrodom?


V
spoločnosti vládne domnienka, že téma pôrodu je len pre tie/tých, ktorí rodia.
Že je to chúlostivá záležitosť patriaca do rúk odborníkov.  A o priebehu vlastného pôrodu nie je potreba nič moc vedieť.
Opak je
však pravdou.

Ako sa rodíme, tak žijeme.

Pôrod je prvá veľká výprava človeka, nechávajúca zásadný odtlačok v jeho mozgu. Ako sme sa narodili, tak sa veľmi pravdepodobne budú rodiť naše deti.  Cesta pôrodnými kanálmi je príbeh, ktorý opakujeme na všetkých svojich cestách – vo vzťahoch, v pôrodnici, na pracovisku, vo svojich myšlienkach, citoch...  Silne podmieňuje spôsob, ako sami so sebou vedieme dialóg, čo si dovolíme a čo si naopak zakážeme.

Pôrod a Láska.

Predurčuje spôsob ako vkĺzavame do vzťahov, vychádzame alebo sa vymaňujeme zo vzťahov, určuje aký scénár majú začiatky, priebeh i konice záväzkov pracovných, milostných, banálnych aj fatálnych... Príbeh v pôrodných cestách, jeho drámy, úskália aj slasti odpoveďou na mnoho otázok.

V tomto príbehu tkvie dôvod opakovania problémov v živote, disfunkčností a nezadrov.

ZnovuZrodenie Lásky je pre každého, kto sa narodil.

Seminár prepisu limbického odtlačku lásky, pôrodu a prenatálneho vývoja ponúka možnosť prekročiť nažiadúce vzorce. Dáva možnosť zmeniť zažité vyky, postupy a tým aj kvalitu svojho života. Rovnako je to šanca dopriať svojmu potomkovi iný prerod z matky na svet. Tým prerušiť líniu rodinných vzorcov, utrpení a vytvárať si žitie v súlade so svojím cítením a prianím.

Všetko, čo zažíva matka v priebehu tehotenstva hrá rolu.

Zapisuje se to vo forme vibrácií do limbického systému dieťaťa a určuje jeho životné nastavenie chápania lásky pre celý život. Obavy, strach a úzkosť môžu byť taktiež zapísané ako láska. Aj napriek tomu, že si tieto stavy neželáme zažívať, sú nastavené ako láska a objavujú sa v situáciách, vzťahoch a myšlienkach, ktoré si vytvárame. Tak je v živote naša rovina „lásky“ utváraná a preferovaná, aj keď neprospieva človeku k šťastnému životu. Vibračná realita matky sa zapisuje do mozgu dieťaťa a utvára jeho realitu lásky.

"Sila limbického odtlačku je veľká a nedoporučujem ju podceňovat."

                                                                           Zuzana Hozhoni


Na seminári:

Pre koho je seminár vhodný?

Pre ženy aj mužov, ktorí ch prepísať svoj limbický odtlačok v záujme kvalitnejšieho života.

Pre rodičov súčasných aj budúcich.

Pre mamičky, v ktoromkoľvek štádiu tehotenstva. Práca je intenzívna, ale jemná.

Pre mužov, ktorí chcú byť účastní pôrodu dieťaťa.

Pre ženy, ktoré prešli pôrodom a ch sa vyrovnať s nepríjemnými spomienkami.

Pre páry a jednotlivcov, ktorí sa pripravujú na vedomé počatie dieťaťa alebo projektu.

Pre ľudí, ktorí ch zmeniť svoje nefunkčné návyky a vzorce chovania.

Pre personál pôrodníc a materských centier, pôrodné asistentky a duly.

Pre ľudí, ktorí sa ocitajú pri pôrodoch a svojím vlastným pôrodným príbehom ovplyvňujú

pôrodné pole rodičky."Liečenie vlastného pôrodu se týka drvivej väčšiny ľudí."

                                                         Zuzana Hozhoni


Pôrodná prax, ktorá bola a bohužiaľ stále je považovaná za bežnú rutinu, nedovoľuje pôrodu prebehnúť prirodzene, v kľude tak, ako cicavci a tým pádom aj človek prirodzene a nutne potrebujú. Veľké množstvo zásahov ( veľakrát zbytočných) ničí matku aj dieťa. Matka potrebuje pôrodom prejsť vedome a slobodne... Vnímať pôrodné pole za podpory okolia, aby prešla zasvätením v matku a zažila čoho veľkého a krásneho je schopná. Pokiaľ je pôrod umelo ovplyvňovaný, riadený, násilne urýchľovaný zásahmi, ktoré vo väčšine prípadov nie sú potreba, rodička se nestává matkou, ale obeťou pôrodného násilia.  

Všetko čo prežíva matka pri pôrode sa zapisuje do dieťaťa a vzniká tým limbický odtlačok pôrodu. Viac o tomto procese na seminári.


Dieťaťu se toto násilie zapisuje do mozgu, devastuje sa jeho psychika a jemná úroveň napojenia duše dieťaťa na svoj zdroj. Tým vznikajú jemné či väčšie traumy strachu, oddelenosti, izolovanosti, zaseknutia..., ktoré potom negatívne ovplyvňujú odvahu a chuť žiť svoje sny, byť druhým blízko, nájsť životný smer, odvahu riskovať, vnímať svoje kvality a dať ich svetu.

To je žiaľ realita drvivej väčšiny populácie na celom svete. Dospievajúce deti sa potýkajú so situáciami, ktoré sú pre ne náročné, ich emocionálna stabilita je rozkolísaná, sebavedomie pokrivkáva, istota tiež a telo tento rozhodený stav zrkadlí rôznymi zdravotnými neduhmi. 

Viac o tom, čo vás na seminári čaká:

Práca s vaším pôrodným poľom

Každý účastník si bude mať možnosť otvoriť, prekonzultovať so mnou a preliečiť svoje orginálne pôrodné pole.

Prepis limbického odtlačku vzniknutého pri pôrode

Uvidieť svoje limbické odtlačky, ktoré vznikli práve pri pôrode. Prepísať ich, tak aby ho v ďalšom živote podporovali.

Rituál ZnovuZrodenia

Budeme sa venovať svojmu vlastnému pôrodu a jeho prepisu na všetkých úrovniach mozku, tak, aby tento dôležitý okamih vašeho života vytváral pevnú základňu pre láskyplný život - váš aj vašich potomkov. Pozrieme sa na to, ako pôrod ovplyvňuje našu kapacitu lásku prijímať a dávať.

Pôrod ako symbol nových začiatkov

Pozrieme sa na to, ako sa pôrod a jeho kvalita odzrkadľuje v našom živote a v procesoch ktorými prechádzame. Ako to zmeniť.

Pôrodné fakty

Dozviete sa:

rozdiely medzi prirodzeným a medikovaným pôrodom

čo prirodzený pôrod podporuje a čo nie

prečo sa deje císársky rez, aké to má dopady na dieťa, vzťahy aj na celú spoločnosť

čo spôsobujú umelé hormóny

že pôrod neriadi lekár, ale pôrodné pole

ako pripraviť ideálne pôrodné pole

že každý, kto je prítomný v pôrodnom poli, ho ovplyvňuje pozitívne aj negatívne

čo práve vo vašom pôrodnom príbehu spôsobilo problémy a ako to napraviť

naučíte sa ako kráčať životom po ZnovuZrodení


Prihláste sa

Teším sa na vás.

S láskou

Z.

Publikované články autorky k téme limbického odtlačku tu